CookieConsent

Print

Juridicon teisininkė skaitė pranešimą Europos Parlamento Peticijų komiteto viešame klausyme

2017-06-20 17:00
Acknowledgments

Advokatų kontoros Juridicon teisininkė konsultantė dr. Katažyna Mikša dalyvavo Europos Parlamento Peticijų komiteto viešame klausyme „Kova prieš ES piliečių diskriminavimą ES valstybėse narėse ir tautinių mažumų apsauga“. Mūsų teisininkė buvo viena iš kviestinių tarptautinės teisės ekspertų. Klausyme ji skaitė pranešima tema „Neoficialus ar netiesioginis diskriminavimas švietime ir kai kurie bendri tautinių mažumų apsaugos klausimai“. Savo pranešime Katažyna Mikša ypatingą dėmesį skyrė tautinių mažumų teisėms Lietuvoje, o ypač – suvienodintam lietuvių kalbos brandos egzaminui.  

Klausyme dalyvavo akademinės bendruomenės atstovai, Europos regioninių ir tautinių mažumų kalbų chartijos ekspertų komiteto atstovai, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai.

Pirmoje klausymo dalyje ekspertai pristatė bendrus klausimus susijusius su mažumų apsauga, lygybės ir nediskriminavimo principais ES teisėje ir jurisprudencijoje. Antroji dalis buvo skirta tam tikroms konkrečioms teisėms, kaip antai LGBT šeimų pripažinimui, diskriminavimui dėl mažumos kalbos. Šioje dalyje taip pat pasisakė peticijų autoriai.

Daugiau šiuo klausimu galima pasiskaityti čia: http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/peti/events-hearings.html?id=20170425CHE01481