Print

Kitos teisinės paslaugos

 Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms teikiame teisines paslaugas, skirtas spręsti tokiems klausimams kaip:

 • įmonės valdymo struktūros parinkimas ir organų darbo reglamentų parengimas
 • jungtinės veiklos dalyvių santykių įforminimas
 • įmonės steigimo ir valdymo dokumentų sutvarkymas
 • įmonių finansavimo įforminimas
 • atskirų padalinių departamentų, filialų bei atstovybių steigimas
 • susijungimai ir įsigijimai
 • įmonių pertvarkymai, reorganizavimas, restruktūrizavimas
 • bendrų įmonių kūrimas, jų steigimo ir augimo etapo įgyvendinimas
 • darbo santykių su vadovu ir kitais darbuotojais įforminimas
 • darbuotojų iš užsienio šalių įdarbinimas ir jų migracijos klausimų sprendimas
 • materialinės atsakomybės tinkamas sureguliavimas
 • darbo saugos, darbo taisyklių, pareiginių instrukcijų ir kitų darbo tvarkų tinkamas reglamentavimas
 • intelektinės nuosavybės apsauga
 • atstovavimas derybose ir komercinių sutarčių sudarymas
 • nekilnojamojo turto sandoriai - turto įsigijimo/nuomos sutartys
 • komercinis atstovavimas ir distribucija
 • mokesčių planavimas
 • speciali teisinė peržiūra (due diligence)

Kai kurias paslaugas galite užsakyti paspaudę aukščiau "Užsakyti".