Print

Legal project team

Your Goal

Are you planning to bid in a tendering procedure, purchase assets, acquire a business, close a deal or start a joint venture? Please submit your request us or schedule an appointment.

The success of a project can hinge upon the various aspects of legal regulation and the risks faced by the project team, suppliers, joint venture partners, etc. All of these risks must be controlled within the available budget. Your concern is project implementation and you do not want to be side-tracked by any particular legal issue.

Our Tactics

JURIDICON will provide you with a legal team under a fixed fee contract to deliver full legal project management in your in-house or external project.

Your JURIDICON legal team has expertise in contract law and understands the importance of controlling costs, meeting deadlines, managing risk and follow plain common sense. It will ensure sound project management, using proven methods and IT solutions. We will develop a legal feasibility study for your project, assess your risks and present risk management options and prepare decision-making tables and decision trees. Whenever any threat of litigation or legal constraint arises, we will assess this threat and present our conclusions about any possible effects.

As our client, you will also have access to lawyers from our partner offices (any of the 193 United Nations members and additionally from Taiwan, Kosovo or Palestine), who have the required national law expertise and experience. We will supply you with the best possible advice and assistance in your BAU undertakings or projects.

The legal project team will be headed by Dr. Laimonas Marcinkevičius, an certified project manager (PMP) with a Ph.D in law. His doctoral thesis on “Regulatory framework and applicable law for international joint ventures” presents a detailed analysis on contract and corporate law, international business and joint ventures.

Your Outcome

The prompt assistance of our legal team ensures that all risks and their mitigation are identified promptly and mistakes are avoided during the project planning and implementation phases, and that the project itself proceeds smoothly. 

Our team will ensure legal counsel and accountability, working within the scope and budget, improving planning on the issues that need to be solved and giving you a competitive edge; all of which contributes to your bottom line. This will put the successful and effective implementation of your project(s) beyond doubt. You will see your strategic transactions and initiatives (mergers and acquisitions, joint ventures and other major deals) through to the end, with your highest revenue-generating, most cost-effective and strategic business contracts prioritised and fully implemented.

You will benefit from our services because:

  • We will help you solve your current/daily project problems and other issues and you will pay a fixed price for our services.
  • You will be able to focus on your immediate project activities – we will take care of all legal issues that affect you.
  • You will be able to use our human resources and knowledge for your own needs.
  • When you co-operate with us over the long term, we will take care of your legal framework and provide you with prompt advice that benefits the development of your project.

Jūsų tikslas

Projekto sėkmę gali paveikti teisinio reguliavimo, atitikties aspektai, projekto komandos, tiekėjų, jungtinės veiklos partnerių ar kitos rizikos. Visas šias rizikas būtina suvaldyti pagal turimą biudžetą. Jums rūpi projekto įgyvendinimas, o ne teisiniai klausimai.

Mūsų taktika

Jums, kaip projekto teisinės darbo grupės paslaugos klientui, JURIDICON už fiksuotą kainą pateiks teisinę darbo grupę, kuri teiks valdomas teisines ir mokesčių paslaugas Jūsų vidiniame ar išoriniame projekte.

Jūsų JURIDICON teisinė darbo grupė gerai žino sutarčių teisę, suvokia kaštų kontrolės, terminų laikymosi, rizikų valdymo ir blaivaus proto išlaikymą, naudoja projektų valdymo metodologijas ir technologijas. Parengsime projekto teisinę galimybių studiją, įvertinę projekto rizikas, parengsime ir pateiksime savo pasiūlymus rizikų valdymo priemonių planui, pridėsime susijusias sprendimų priėmimų lenteles ir „sprendimų medžius“. Iškilus bylinėjimosi ar teisinių suvaržymų grėsmei, ją įvertinsime ir pateiksime savo išvadas dėl galimų pasekmių.

Būdamas mūsų klientu Jūs taip pat turite galimybę pasitelkti reikiamas vietos teisės žinias ir patirtį turinčius teisininkus iš mūsų partnerių - bet kurios iš 193 Jungtinių Tautų šalių, papildomai Taivanio, Kosovo ar Palestinos. Pateiksime geriausius galimus patarimus ir pagalbą visur, kur tik vykdysite BAU ar įgyvendinsite savo projektus.

Projekto teisinei darbo grupei vadovaus patyręs sertifikuotas projektų vadovas dr. Laimonas Marcinkevičius, taip pat apgynęs daktaro disertaciją sutarčių, įmonių ir tarptautinio verslo bei jungtinės veiklos tema "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė".

Jūsų rezultatas

Savalaikė mūsų komandos teisinė pagalba padės užtikrinti, kad, planuojant ar vykdant projektą, bus tinkamai nustatytos visos teisinės rizikos, numatytos jų valdymo priemonės bei išvengta klaidų, o pats projektas bus plėtojamas rezultatyviau.

Mūsų komanda užtikrins Jums patarimus ir atskaitomybę, darbų apimtis bei projektų biudžetus, kokybiškesnį sprendžiamų klausimų planavimą, didesnį konkurencinį pranašumą, geresnį finansinį rezultatą.

Visa tai neabejotinai lems sėkmingesnį bei efektyvesnį Jūsų projekto(-ų) įgyvendinimą.

Sėkmingai įgyvendinti strateginiai sandoriai ir iniciatyvos (įmonių įsigijimai ir susijungimaijungtinė veikla ir kiti svarbiausi sandoriai). Prioritetizuotos ir įgyvendintos didžiausias pajamas nešančios/kaštus taupančios ir strateginės verslo sutartys.