Zoho

Print

Mūsų patirtis aptarnaujant verslo teisės srityje 2012m. IV ketv.

2013-01-01 17:00
Experience
 • Sėkmingai įforminome užsienio kapitalo didmeninės prekybos įmonės savų akcijų įsigijimą iš konfliktinio akcininko
 • Tarptautinei gamybinei įmonei parengėme visus reikiamus dokumentus dėl  tarpinių dividendų (daugiau kaip 13 mln. LT)  įforminimo ir išmokėjimo
 • Tarptautinei  plastiką gaminančiai įmonei parengėme  įstatinio kapitalo mažinimo dokumentus po bendroves savų akcijų įsigijimo
 • Užsienio klientui, turinčiam stambų patalpų nuomos verslą Lietuvoje, pasiūlėme optimaliausią verslo valdymo ir mokesčių naštos prasme sprendimą tolimesniam verslo vystymui, sėkmingai įgyvendinome pasiūlytas rekomendacijas
 • Dvikalbės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties parengimas su plačiomis pardavėjo garantijomis, pardavėjo ir pirkėjo dokumentų patikrinimas siekiant įregistruoti sandorį pas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją 
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių parengimas ir stambaus Ukrainos banko atstovavimas derybos dėl sutarčių sudarymo ir būsimo dalyvavimo bendroje įmonėje sąlygų 
 • Lietuvos kompanijos akcijų pardavimo užsienio investuotojui įforminimas, papildomos atsiskaitymų sutarties parengimas 
 • Sėkmingai atstovavome klientą įsigyjant nekilnojamąjį turtą iš bankrutuojančios įmonės akcininko, šiuo tikslu atlikome turto, jo pardavėjo ir ankstesnio savininko teisinio statuso ir galimų teisinių rizikų patikrinimą, pasiūlėme ir sėkmingai įgyvendinome kreditorių ginčų rizikos valdymo priemones, ir tai leido klientui atlikti maksimaliai saugią investiciją į patrauklų nekilnojamojo turto objektą
 • Sėkmingai atstovavome klientą derybose dėl turto, priklausančio bendraturčiams su skirtingais interesais, įsigijimo, kliento interesais analizavome ir koregavome kitos šalies parengtas preliminariąją ir pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartis, ir užtikrinome maksimaliai saugų nuosavybės perėjimą klientui
 • Šveicarijos bendrovę, neturinčią fiksuoto padalinio Lietuvoje, konsultavome dėl Lietuvoje jos įdarbinto darbuotojo probleminio atleidimo iš darbo, atlikome situacijos SWOT analizę, įvertinome rizikas, pasiūlėme jų švelninimo priemones
 • Konsultavome klientą ir parengėme dokumentus dėl jo, kaip vadovo atsistatydinimo iš direktoriaus pareigų tarptautinėje, didmenine vaistų prekybą vykdančioje  bendrovėje
 • Lietuvos kapitalo gamybinės įmonės akcininkus (50/50) konsultavome dėl naujų akcininkų pritraukimo į įmonę, jų įsipareigojimų įmonei ir esamiems akcininkams įforminimo teisinių mechanizmų, galimų teisinių rizikų ir jų švelninimo priemonių, parengėme akcininkų lygiateisiškumą ir bendrovės interesų prioritetą užtikrinančią akcininkų sutartį, atstovavome  klientą derinant ją su potencialiais investuotojais