Print

CORPORATE GOVERNANCE

Jau daugiau nei du dešimtmečius vystantis verslo kultūrai ir praktikai bei įsišaknijant privataus verslo tradicijoms, vis didesnis dėmesys skiriamas įmonių valdymui ir sprendimų priėmimo planavimui. Jau seniai tapo akivaizdu, kad vien įmonės įsteigimas negarantuoja sėkmingo verslo: būtina sunkiai ir atkakliai dirbti kasdien, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Tam, kad būtų galima įsitvirtinti rinkoje ir plėtoti verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, būtinas gebėjimas sistemiškai ir analitiškai vertinti verslo aplinką, ekonomines sąlygas, teisinius pokyčius ir kitus aspektus, kurie gali turėti įtakos priimamiems įmonių valdymo sprendimams. Siekdami padėti klientams sudėtingose situacijose ar tiesiog pagelbėti kasdieniniais įmonių veiklos klausimais, Juridicon advokatų kontoros įmonių teisės specialistai savo klientams teikia konsultacijas visais įmonių valdymo klausimais.

Suprasdami, kad pagrindiniai verslo varikliai yra pinigai, laikas ir teisėtumas, visada ieškome pusiausvyros tam, kad mūsų klientų įmonės vystytųsi sparčiausiai ir užimtų lyderiaujančias pozicijas. Patirtis, gebėjimas mastyti strategiškai ir lankstumas padeda mums sistemiškai analizuoti problemas ir pasiūlyti optimaliausius sprendimus. Nors esame nepriklausomi teisininkai, tačiau specializacija įvairiuose sektoriuose mums suteikia galimybes pasiūlyti ekspertinio lygio sprendimus. Platus požiūris, iniciatyvumas ir dedamos pastangos, orientuotas į geriausią rezultatą, išskiria mus įmonių valdymo paslaugas teikiančiame sektoriuje.

Mūsų teisininkai turi plačią ir ilgametę patirtį padėdami klientams priimti tinkamiausius sprendimus įmonių valdymo srityje, nepriklausomai nuo to, ar juos kamuojanti problema, susijusi su nacionaliniu teisiniu reguliavimu ar peržengia vienos jurisdikcijos rėmus. Advokatų kontora Juridicon, priklausydama nepriklausomų advokatų kontorų asociacijai „Warwic Legal Network“ ir bendradarbiaudama su savo partneriais įvairiose užsienio šalyse gali pasiūlyti inovatyvius verslo sprendimus, paremtus geriausia tarptautine praktika.

Business culture and practice have been developing for more than two decades and private business traditions are growing deeper, thus a larger focus is placed on corporate governance and decision-making planning. It has been obvious that the company's establishment alone does not guarantee successful business: achieving the best results requires hard and persistent work on a daily basis. In order to enter the market and expand business not only in Lithuania, but also abroad, it is necessary to be able to systematically and analytically evaluate the business environment, economic conditions, legal changes and other aspects which may have an impact on corporate governance decisions. Juridicon's law specialists counsel their clients on all matters related to corporate governance as they seek to help their clients in complicated situations or just help in carrying out routine activities.

We understand that the key business drivers are money, time and lawfulness, therefore we are always looking for the balance so that our clients' companies develop most rapidly and they become leaders in their sectors. Experience, strategic thinking and flexibility help us to analyse problems systematically and offer the most optimal solutions. Although we are independent lawyers, our specialisation in various sectors enables us to offer solutions at the expert level. A broad attitude, initiativity and efforts oriented to the best results single us out in the sector providing corporate governance services.

Our lawyers have extensive and long-term experience in helping their clients to make the best decisions in the field of corporate governance, irrespective of whether the problem they've encountered relates to national legal regulations or it exceeds one jurisdiction. The law firm Juridicon belongs to the association of independent law firms Warwic Legal Network and cooperates with its clients in various foreign countries, so it may offer its clients innovative business solutions based on the best international practice.

We are experienced in providing the following management services:

  • Counselling on matters of corporate governance and decision-making
  • Due diligence and audits for the purpose of corporate governance
  • Corporate governance agreements
  • Drafting annual reports and financial statements
  • Company performance risk identification and management services
  • Services of convening and conducting general meetings
  • Services of appointing company management and supervision bodies, removing them from office and formation
  • Services of an independent director, the Board or a member of the Supervisory Board
  • Settlement of disputes between shareholders
  • Supervision and protection of the use of the company's name, copyright and trademark