Zoho

Print

Mūsų patirtis aptarnaujant privačius klientus 2013m.

2013-12-31 23:30
Experience
 • Atstovavome klientus – fizinius asmenis derybose su Lietuvoje veikiančiais bankais dėl investavimo paslaugų sutarčių pasirašymo
 • Atstovavome ir rengėme  dokumentus ne ES piliečiams gaunant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje
 • Konsultavome užsienio privačius asmenis dėl jų investicijų ir turto apsaugos Lietuvoje galimybių
 • Sėkmingai atstovavome  klientą derybose dėl dviejų gyvenamųjų namų Vilniuje, kurių bendra vertė siekia 5 mln.  Lt pardavimo, parengėme kliento interesus užtikrinančią pirkimo – pardavimo sutartį, atstovavimo įvairiuose institucijose gaunant reikiamus dokumentus sandoriui įforminti ir turto perleidimui įregistruoti
 • Siekdami klientams užtikrinti privatumą ir konfidencialumą, teikėme nekilnojamojo turto valdymo paslaugas
 • Konsultavome privačius asmenis investicijų portfelio valdymo klausimais
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius ir/ar dirbančius Lietuvos bei užsienio piliečius konsultavome dėl užsienyje gautų pajamų (ne)apmokestinimo Lietuvoje (įskaitant užsienyje gautų vertybinių popierių pardavimo pajamų apmokestinimą Lietuvoje ir dvigubo apmokestinimo išvengimą), pajamų gavimą pagrindžiančių sandorių tinkamo įforminimo (paslaugų sutartys vs darbo santykiai), netinkamo įforminimo požymių ir susijusių mokestinių rizikų, dėl  kelių iš esmės skirtingų ekonominių veiklų  vykdymo vienu metu (nekilnojamojo turto  tarpininkavimas ir profesionalus vertybinių popierių investavimas), jų įforminimo ir apmokestinimo ypatumų, dėl metinio pajamų deklaravimo, įskaitant deklaracijos užpildymą ir pateikimą VMI kartu su pagrindžiančiais dokumentais
 • Užsienyje gyvenantį (emigravusį) Lietuvos pilietį konsultavome ir padėjome parengti paaiškinimą VMI apie praeityje gautas pajamas, įsigytą turtą ir grąžintas paskolas, su tikslu VMI pateikti pakankamą, tačiau neperteklinę informaciją
 • Konsultavome ūkininką dėl mokestinių pasekmių (įskaitant PVM atskaitos tikslinimą) sutuoktiniams dalijantis turtą ir ūkininko ūkį perduodant žmonai
 • Konsultavome fizinio asmens ir jo šeimos gerovės planavimo klausimais, įskaitant turimų vertybių popierių perleidimo, paveldėjimo ir ateities mokesčių planavimo klausimus, verslo bei mokestinių rizikų nustatymą ir priemonių joms švelninti pasiūlymą bei įgyvendinimą
 • Kaimo turizmo veiklą vykdantį ūkininką konsultavome dėl veiklos plėtros naujuose žemės sklypuose teisinių galimybių ir apribojimų, parengėme susijusias žemės nuomos sutartis
 • Konsultavome  fizinius asmenis nekilnojamojo turto mokesčio bazės, tarifų, mokėjimo terminų klausimais, parengėme nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas
 • Patalpų nuoma kurortiniuose miestuose užsiimančius fizinius asmenis konsultavome veiklos pagal verslo liudijimą galimybių ir mokestinių pasekmių, vietinių rinkliavų bazės, apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais
 • Keliose ES valstybėse narėse dirbantį (pagal darbo sutartį, individualią veiklą, ir einantį vadovo pareigas) klientą konsultavome  jo gaunamų pajamų apmokestinimo gyventojo pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis vietos (valstybės) ir tarifų klausimais
 • Konsultavome ir atstovavome Italijos pilietį, užsiimantį prestižinių butų nuoma Vilniuje  dėl verslo liudijimo galimybių ir gavimo
 • Atstovavome Migracijos įstaigoje ir parengėme dokumentus ne ES piliečiui gaunant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje
 • Pasiturintį užsienio pilietį konsultavome verslo valdymo perkėlimo į Lietuvą mokestinių aspektų, dvigubo apmokestinimo išvengimo ir efektyvaus mokesčių tarifo klausimais
 • Atstovavome ir parengėme dokumentus, reikalingus aukštos kvalifikacijos darbuotojo, ne ES piliečio, įdarbinimui Lietuvoje, įskaitant leidimo dirbti ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimą, sėkmingai gavome minėtus leidimus.
 • Žiniasklaidos srityje veikiančius asmenis  konsultavome žurnalistų ir fotografų individualios veiklos apmokestinimo klausimais, įskaitant apmokestinimo bazę, efektyvius tarifus, apmokestinimo „lubas“ ir ataskaitų teikimo bei mokesčių sumokėjimo formalumus.
 • Konsultavome fizinio asmens ir jo šeimos gerovės planavimo klausimais, įskaitant turimų vertybių popierių perleidimo, paveldėjimo ir ateities mokesčių planavimo klausimus, verslo bei mokestinių rizikų nustatymą ir priemonių joms švelninti pasiūlymą bei įgyvendinimą.
 • Lietuvoje ekonominę veiklą vykdančius individualius asmenis konsultavome individualios veiklos pagal verslo liudijimą ir pagal pažymą  privalumų ir trūkumų, taip pat nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos ekonominės veiklos reguliavimo, susijusių  mokestinių rizikų ir atsakomybės klausimais.