Zoho

Print

Mūsų patirtis verslo teisės srityje 2013m.

2013-12-31 23:30
Experience
 • Nekilnojamojo turto plėtra ir vystymu užsiimančią Lietuvos bendrovę, turinčią daugiau kaip 7000 kv. m2  sėkmingai atstovavome derybose su banku dėl 14 mln. Lt paskolos sutarties sąlygų keitimo: derybų metu buvo pasiektas geranoriškas susitarimas, leidęs išvengti nepalankių klientui pasekmių. Tarptautinei gamybinei įmonei parengėme visus reikiamus dokumentus dėl tarpinių dividendų (daugiau kaip 13 mln. LT)  įforminimo ir išmokėjimo
 • Nekilnojamojo turto vystymo veiklą vykdančios užsienio kapitalo įmonės, valdančios virš 6 mln. EUR vertės turtą, pavedimu atlikome galimybių analizę dėl įmonės veiklos pertvarkymo dalyvaujant atskyrime, nustatėme galimas projekto rizikas ir pasiūlėme priemones jų švelninimui
 • Konsultavome ir atstovavome užsienio kapitalo bendrovę santykiuose su banku rengiant, derinant ir pasirašant kredito sutartį dėl 14 mln. Lt nekilnojamajam turtui įsigyti
 • Konsultavome ir pilnai atstovavome žinomą Lietuvos didmeninės prekybos rūbais bendrovę dėl sandėliavimo patalpų įsigijimo iš valstybės turto fondo
 • Užsienio kliento, potencialaus verslo pirkėjo, pavedimu per itin trumpą laiką sėkmingai atlikome 14 įmonių grupės, veikiančios maisto, pašarų, trąšų gamybos ir paslaugų teikimo srityse,  teisinį ir mokesčių auditą
 • Rinkos tyrimų srityje (B2C ir B2B apklausos) veikiančią užsienio kapitalo įmonę konsultavome turto įsigijimo ir dalies verslo perėmimo įsigyjant turtą bei klientūrą klausimais, parengėme pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarčių projektus, konsultavome dėl galimų rizikų iš kreditorių pusės, pasiūlėme priemones rizikos tikimybei sumažinti
 • Atstovavome ir parengėme dokumentus, reikalingus aukštos kvalifikacijos darbuotojo, ne ES piliečio, įdarbinimui Lietuvoje, įskaitant leidimo dirbti ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimą, sėkmingai gavome minėtus leidimus
 • Užsienio ir vietos įmonių grupę, plečiančią veiklą Baltijos šalyse, konsultavome verslo perkėlimo iš vienos valstybė į kitą sutartiniais ir mokestiniais aspektais, įskaitant nuolatinės buveinės, PVM, pelno mokesčio, darbuotojų apmokestinimo (GPM ir SODROS įmokomis), dvigubo apmokestinimo išvengimo  tarp keleto valstybių narių klausimus
 • Ukrainoje investicijas su vietos verslu planuojančią Lietuvos įmonę konsultavome holdingo įmonės Lietuvoje steigimo ir valdymo klausimais, parengėme kliento interesus ginančią akcininkų sutartį, nustatančią papildomas, lyginant su įstatymu, akcininkų teises ir pareigas visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimo, balsavimo, dokumentavimo, įmonės valdymo, dukterinės įmonės Ukrainoje valdymo, įmonės finansavimo, įmonės akcijų perleidimo, nekonkuravimo,  konfidencialumo ir kitais klientui aktualiais klausimais
 • Statybų bendrovę ir jos akcininkus konsultavome dėl dalies akcijų įsigijimo iš konfliktuojančio akcininko bei visiško atsiskaitymo už jas galimybių, įforminimo ir pasekmių (įskaitant mokestines), dalyvavome susijusiuose akcininkų susirinkimuose su tikslu tinkamai užfiksuoti esminių sprendimų priėmimą, pagal šalių pageidavimus parengėme ir su notaru suderinome susijusius dokumentus (akcijų perleidimo paketą, protokolus, sutartis, susitarimus, patvirtinimus dėl atsiskaitymo); akcijų perleidimas ir visiškas atsiskaitymas už jas įvyko ir buvo sėkmingai ir tinkamai įformintas
 • Maisto papildų distributorių Lietuvoje konsultavome dėl maisto tvarkymo pažymėjimo būtinumo, maistą tvarkančio asmens, nedarančio tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei, registravimo prievolės ir formalumų, parengėme registravimui reikiamą prašymą ir maisto tvarkymo proceso aprašymą
 • Sėkmingai atstovavome klientą derybose su bankrutuojančiu komerciniu banku dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo: apgintas kliento interesas bankui siekiant išplėsti savo teises pagal hipotekos lakštą - nekilnojamojo turto įkeitimo sąlygos klientui nebuvo pablogintos
 • Sėkmingai atstovavome klientą įsigyjant nekilnojamąjį turtą iš bankrutuojančios įmonės akcininko, šiuo tikslu atlikome turto, jo pardavėjo ir ankstesnio savininko teisinio statuso ir galimų teisinių rizikų patikrinimą, pasiūlėme ir sėkmingai įgyvendinome kreditorių ginčų rizikos valdymo priemones, ir tai leido klientui atlikti maksimaliai saugią investiciją į patrauklų nekilnojamojo turto objektą
 • Užsienio finansinės institucijos bendrovę konsultavome dėl turto įsigijimo Lietuvos bendrovės bankroto procese, parengėme ir atstovavome pateikiant pasiūlymą bankroto administratoriui dėl turto įsigijimo.
 • Konsultavome Izraelyje gyvenančius verslininkus, užsiimančius darbužių siuvimu dėl verslo plėtros Lietuvoje, atidarėme kaupiamąją banko sąskaitą ir įsteigėme gamybos bendrovę
 • Rengėme dokumentus ir atstovavome institucijose, tarp jų Mokesčių inspekcijoje, Sodroje užsienio kapitalo Lietuvoje registruotas ir veiklas vykdžiusias įmonės  dėl jų likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro
 • Užsienio kapitalo įmonę konsultavome jos įsipareigojimų užtikrinimo galimybes pagal laidavimo ir subordinavimo sutartis
 • Sėkmingai atstovavome užsienyje registruotą bendrovę, užsiimančią nekilnojamojo turto investicijomis, nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sandoryje įsigyjant Lietuvos kurorte didelės vertės gyvenamąjį namą, sudarant  rangos sutartį dėl jo rekonstravimo; dalyvavome derybose su AB Lietuvos dujos, atstovavome įvairiuose institucijose, parengėme reikiamus dokumentus
 • Sėkmingai atstovavome  klientą derybose dėl dviejų gyvenamųjų namų Vilniuje, kurių bendra vertė siekia 5 mln.  Lt pardavimo,  parengėme kliento interesus užtikrinančią pirkimo – pardavimo sutartį, atstovavimo įvairiuose institucijose gaunant reikiamus dokumentus sandoriui įforminti ir turto perleidimui įregistruoti
 • Atstovavome užsienyje registruotą įmonę,  investavimo tikslais, įsigyjant prestižinius butus Kauno senamiestyje; rengėme Kauno miesto senamiestyje esančios katilinės įsigijimo iš Kauno miesto savivaldybės organizavimo sutartį, derinome ją  su kita šalimi  ir prižiūrėjome  tinkamą jos įvykdymą
 • Klientui, veikiančiam juvelyrinių dirbinių srityje,  parengėme  sutartį dėl išimtinių teisių parduoti  vienetinį juvelyrikos kūrinį ir susijusių turtinių autorių teisių perdavimo
 • Konsultavome ir atstovavome  stambią didmeninės prekybos automobilių detalėmis  įmonę, įsigijusią didelį savų akcijų paketą, didinant jos įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų; tuo tikslu pagal teisės aktų reikalavimus parengėme ir suderinome dokumentus dėl kapitalo dindimo (įskaitant kvorumo, balsų skaičiavimo ir akcijų pasirašymo ypatumus įmonei turint savų akcijų) bei laiku ir sklandžiai įregistravome kapitalo padidinimą
 • Tarptautinei gamybinei įmonei parengėme visus reikiamus dokumentus dėl  tarpinių dividendų (daugiau kaip 9 mln. LT)  įforminimo ir išmokėjimo
 • Sėkmingai įregistravome tarptautinei  plastiką gaminančiai įmonei  sumažintą įstatinį kapitalą po bendroves savų akcijų įsigijimo
 • Vedėme  bendrovių akcininkų susirinkimus ir teikėme sekretoriavimo paslaugas, tvirtinant klientų - bendrovių metinių  finansinių ataskaitų rinkinius
 • Konsultavome stambią gamybinę Lietuvos įmonę dėl bendros įmonės steigimo Lietuvoje kartu su Ukrainos fiziniais asmenims
 • Rengėme dokumentus ir atstovavome institucijose užsienio kapitalo Lietuvoje registruotas ir veiklas vykdžiusias įmonės dėl jų likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro
 • Konsultavome vieną  didžiausią Lietuvoje paskolų portfelį turinčią greitųjų kreditų bendrovę  dėl veiklos plėtros galimybių  į  kitas Europos sąjungos valstybės
 • Statybų bendrovę ir jos akcininkus konsultavome dėl dalies akcijų įsigijimo iš konfliktuojančio akcininko bei visiško atsiskaitymo už jas galimybių, įforminimo ir pasekmių (įskaitant mokestines), dalyvavome susijusiuose akcininkų susirinkimuose su tikslu tinkamai užfiksuoti esminių sprendimų priėmimą, pagal šalių pageidavimus parengėme ir su notaru suderinome susijusius dokumentus (akcijų perleidimo paketą, protokolus, sutartis, susitarimus, patvirtinimus dėl atsiskaitymo); akcijų perleidimas ir visiškas atsiskaitymas už jas įvyko ir buvo sėkmingai ir tinkamai įformintas.
 • Konsultavome klientą materialių uždarosios bendrovės akcijų dovanojimo įforminimo klausimais (įskaitant notarinę dovanojimo formą, indosamentų dėl akcijų perleidimo įrašymo materialiose akcijose, akcijų dovanojimą nepilnamečiams asmenims, galimus vėlesnio akcijų perleidimo ribojimus ir mokestines pasekmes bei rizikas), parengėme akcijų perleidimui reikalingą dokumentų paketą, kurio pagrindu akcijų dovanojimas buvo sėkmingai įformintas
 • Klientą - prekybos centro patalpų savininką ir operatorių - atstovavome derybose dėl naujos sutarties su strategiškai svarbiu nuomininku sudarymo, siekdami užtikrinti esminius kliento interesus ir prielaidas tolesnei prekybos centro sėkmei; derybose šalys pasiekė susitarimą esminiais būsimos sutarties klausimais ir pajudėjo galutinio susitarimo link
 • Atstovavome užsienio kapitalo nekilnojamojo turto plėtros įmonei iš fizinių asmenų įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje bei parduodant nekilnojamąjį turtą Vilniuje, šiuo tikslu rengėme pirkimo-pardavimo sutartis, maksimaliai ginančias mūsų kliento interesus (tiek kaip pirkėjo, tiek kaip pardavėjo), atstovavome derinant jas su kitomis šalimis, notaru, atstovavome klientui tvirtinant sutartis notariškai ir liudijant apie atsiskaitymą pagal jas, užtikrinome tinkamą atsiskaitymą pagal sutartis bei tai patvirtinančių dokumentų reikiamą įforminimą, o taip pat sklandų įsigyto turto nuosavybės įregistravimą
 • Užsienio farmacijos įmonės Lietuvoje filialą konsultavome dėl reklamos ir rinkodaros sutarčių su didmenininkais įforminimo (įskaitant paslaugų turinio atitikimą faktinei situacijai), tinkamo paslaugų rezultatų užfiksavimo ir saugojimo, tik paslaugų tekėjo tinkamai suteiktų ir paslaugų gavėjo priimtų paslaugų apmokėjimo teisinės ir mokestinės reikšmės
 • Lietuvos ir užsienio įmonėms lietuvių ir užsienio kalbomis rengėme konkrečiai situacijai pritaikytas paslaugų sutartis, tokias kaip sutartis dėl rinkodaros ir informacijos sklaidos konkrečiame geografiniame regione paslaugų, automobilių parko nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis, sutartis dėl nekilnojamojo turto nuomos užsienio įmonei,  sutartis dėl nekilnojamojo turto nuomos įmonei su nuomininko įsipareigojimu dėl remonto darbų atlikimo; konsultavome klientus įvairių ne mūsų parengtų sutarčių (pvz., konsignacinio sandėliavimo, nuomos, tiekimo, paslaugų) tobulinimo klausimais, siekiant maksimaliai apsaugoti klientų interesus
 • Sėkmingai atstovavome  klientą derybose su kita sandorio šalimi dėl administracinio pastato Vilniuje pardavimo,  parengėme kliento interesus užtikrinančią pirkimo – pardavimo sutartį, atstovavimo įvairiuose institucijose gaunant reikiamus dokumentus sandoriui įforminti ir turto perleidimui įregistruoti
 • Atstovavome užsienyje registruotą įmonę, investavimo tikslais, įsigyjant prestižinius butus Neringoje ir Laisvės alėjoje, Kaune
 • Stambiai gyvulininkystės įmonei parengėme  reikiamus įstatinio kapitalo didinimo dokumentus  ir sėkmingai įregistravome padidintą įstatinį kapitalą
 • Vienai iš didžiausių logistikos paslaugas teikiančių lietuviško privataus kapitalo įmonių Baltijos šalyse sėkmingai padidinome ir įregistravome  įstatinį kapitalą
 • Sėkmingai atstovavome  klientą įsigyjant plačiai žinomos statybų bendrovės  kontrolinį akcijų paketą
 • Rengėme  degalinių verslą, turinčios įmonės  akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su plačiomis pardavėjo garantijomis
 • Sėkmingai atstovavome užsienio įmonę įsigyjant vieną stambiausių Vilniaus prekybos centrų, atlikome teisinį auditą, parengėme visus įsigijimo dokumentus
 • Sėkmingai atstovavome didmenine drabužių prekyba užsiimančią Lietuvos įmonę  ir rengėme dokumentus  dėl Rusijoje  registruoto ir veiklą vykdančio juridinio asmens  kontrolės  perėmimo  dėl susidariusių  įsiskolinimų klientui
 • Parengėme susitarimą su Kazachstano įmone, užtikrinantį stambios Lietuvos įmonės, prekiaujančios drabužiais, finansinių interesų apsaugą
 • Bendrovę, užsiimančią nekilnojamojo turto investicijomis ir plėtra Baltijos šalyse, sėkmingai atstovavome nekilnojamojo turto pardavimo sandoryje, parengėme ir su kita šalimi suderinome pirkimo-pardavimo sutartį, užtikrinančią atidėto apmokėjimo gavimą
 • Kaimo turizmo veiklą vykdantį ūkininką konsultavome dėl veiklos plėtros naujuose žemės sklypuose teisinių galimybių ir apribojimų, parengėme susijusias žemės nuomos sutartis
 • Nekilnojamojo turto plėtra užsiimančios įmonės interesais atlikome sutarties dėl detaliojo plano parengimo teisinę peržiūrą su tikslu užtikrinti paslaugų teikėjo įsipareigojimą pasiekti sutartyje nurodytą rezultatą per sutartą laiką ir sutarto biudžeto ribose
 • Baltijos šalyse veikiančią užsienio kapitalo įmonių grupę konsultavome vadovo, dirbančio keliose valstybėse,  atlyginimo dvigubo apmokestinimo išvengimo, su važiavimais susijusio ir nuotolinio darbo, lanksčios darbo vietos įforminimo klausimais, parengėme darbdavio interesus užtikrinančias sutartis
 • Lietuvoje veikiančias tarptautines kompanijas konsultavome aktualiais darbo santykių klausimais, įskaitant dėl darbuotojų atleidimo ligos metu, darbuotojų atleidimo šalių susitarimu procedūrų, ilgesnių kasmetinių atostogų suteikimo vaikus auginančiam darbuotojui nutraukiant darbo santykius, galimybių atleisti darbuotoją, pamelavusį apie savo patirti, darbuotojo girtumo darbe fiksavimo ir įrodymų rinkimo bei atleidimo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, dėl premijos sumažinimo darbuotojui; taip pat parengėme reikiamus susitarimus, įsakymus ir kitus dokumentus, reikalingus darbo santykių pakeitimams ar nutraukimui tinkamai įforminti
 • Stambios Singapūro laivybos bendrovės (potencialaus verslo pirkėjo) pavedimu sėkmingai atlikome ketinamos įsigyti žinomos Lietuvos jūrų transporto paslaugų bendrovės visapusišką detalų teisinį ir mokesčių auditą
 • Potencialaus verslo pirkėjo pavedimu atlikome žinomos Lietuvos spaudos bendrovės teisinį ir mokesčių auditą
 • Sėkmingai konsultavome  plačiai žinomos Lietuvoje statybų įmonės  akcininką, rengėme galimybių analizę  ir sėkmingai atstovavome derybose sprendžiant tarp akcininkų kilusį ginčą