Zoho

Print

Projektinės organizacijos

Įmonėms, savo veiklą grindžiančioms projektų įgyvendinimu, pastaraisiais metais skiriama vis daugiau dėmesio, nes dėl savo struktūros jos sėkmingai apjungia įvairius intelektualinius išteklius bei patirtį. Naujas susidomėjimas tokiu darbo organizavimu, formuoja požiūrį, kad įmonės, įgyvendinančios projektus, daugeliu atžvilgių yra greitas ir lankstus būdas sėkmingam veiklos vykdymui. Projektų įgyvendinimu grįstos įmonės gali išvengti įprastinių kliūčių, su kuriomis susiduria tradicinės organizacijos, nes jos yra imlesnės pokyčiams ir naujovėms, kadangi į kiekvieną vykdomą projektą yra žiūrima kaip į laikiną reiškinį. Projektas pagal savo prigimtį yra tai, kas atneša pageidaujamą rezultatą, yra unikalus naujas, turi pradžią ir pabaigą. Be to, tokios įmonės yra linkusios vykdyti rizikingesnius eksperimentus, kurie nėra finansiškai brangūs. Nepaisant to, projektus įgyvendinančios įmonės taip pat susiduria su poreikiu gauti profesionalias ir kokybiškas teisines paslaugas. Dėl to, nepriklausomai kokioje pramonės ar komercinėje srityje Jūs vykdote, plėtojate veiklą, Advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai teisininkai yra pasirengę suteikti Jums reikiamas teisines paslaugas:

 • Tarptautinių investicinių projektų teisinės ir mokesčių galimybių studijos;
 • Teisinės paslaugos rengiant konkurso sąlygas, konkursinius pasiūlymus, projektinę dokumentaciją;
 • Jungtinės veiklos dalyvių santykių (taip pat partnerystės) įforminimas;
 • Atstovavimas derybose, komercinių sutarčių sudaryme ir vykdyme, įvairiuose projekto įgyvendinimo etapuose;
 • Atstovavimas sudarant nekilnojamojo turto sandorius;
 • Teisinių (taip pat bylinėjimosi) ir mokestinių rizikų nustatymas bei valdymas projektuose;
 • Turto apsaugojimo planavimas;
 • Teisiniai ir mokestiniai tyrimai bei auditai;
 • Sandorių ir mokesčių planavimas;
 • Konsultacijos darbo išteklių planavimo, apjungimo ir optimizavimo klausimais;
 • Teisinė dokumentų peržiūra ir išvados dėl jų atitikimo teisės aktams;
 • Teisinis projektų valdymas;
 • Projekto procedūrinių dokumentų rengimas;
 • Ginčų sprendimo paslaugos.

Tinkamas Jūsų išorinis teisinis aptarnavimas užtikrina patarimus ir atskaitomybę, darbų apimtis bei projektų biudžetus, kokybiškesnį sprendžiamų klausimų planavimą, didesnį konkurencinį pranašumą, geresnį finansinį rezultatą. O visa tai neabejotinai lems sėkmingesnį bei efektyvesnį Jūsų projekto(-ų) įgyvendinimą. Svarbu suvokti, kad net ir smulkių projektų įgyvendinimas kartais Jums gali tapti didžiuliu iššūkiu, todėl mūsų advokatų kontoros ekspertai yra pasirengę Jums pasiūlyti kokybiškas teisines projektų valdymo paslaugas, kurios padės Jums užsitikrinti tinkamą projekto planavimą ir jo įgyvendinimą bei adekvataus biudžeto parengimą. Taip pat galime padėti Jums užtikrinti tinkamą išteklių, kokybės bei rizikų valdymą, vykdant įvairius projektus. Savalaikė teisinė pagalba padės užtikrinti, kad, vykdant projektus, bus išvengta klaidų, o patys projektai bus vystomi sparčiau ir rezultatyviau.