Print

Reguliavimas

Vadovaujantis LR Advokatūros įstatymu Laimonas Marcinkevičius Lietuvos Advokatų Tarybos 2003m. lapkričio 20d. sprendimu įrašytas į Praktikuojančių advokatų sąrašą ir turi teisę verstis advokato praktika

Įregistruota L. Marcinkevičiaus kontora Juridicon Totorių g. 5-7, Vilniuje nuo 2003-11-21 d., suteiktas kontoros registracijos kodas 9400615. Lietuvos Advokatų Tarybos 2014m. rugpjūčio 21d. sprendimu įregistruotas pakeistas pavadinimas - Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON, Totorių g. 5-7, Vilniuje. 

Nuo 2008m. sausio 31d. iki 2014m. rugpjūčio 21d. kontora vadinosi Advokatų kontora Marcinkevičius, Čaikovski ir partneriai JURIDICON. 

 

Interesų konflikto vengimas

Prieš užmegzdami dalykinius santykius su Klientu ir teikdami teisines paslaugas, peržiūrime savo įrašus ir pasitikriname, ar nėra interesų konflikto dėl paslaugų teikimo.

Asmens duomenų apsauga

Advokatas Laimonas Marcinkevičius yra registruotas asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kodas P3171

Pinigų plovimo prevencija

Siekdami užtikrinti, kad teisinės paslaugos bus suteiktos tinkamai ir vykdydami LR teisės aktų reikalavimus, prieš pradėdami vykdyti pavedimą, prašome Kliento pateikti mums savo tapatybę patvirtinančius dokumentus. JURIDICON advokatui turi būti pateikiami tik oficialūs dokumentai, kuriuose yra asmens fotografija ir (ar) atitinkamas registracijos numeris bei kurie negali būti lengvai kopijuojami ar padirbami. Konkrečiai, prašome pateikti:

Kai Klientas yra fizinis asmuo:

  • pasas; arba
  • ES valstybės narės asmens tapatybės kortelė arba
  • ES naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas arba
  • asmens dokumentų (paso, tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo) nuorašai ir
  • gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas, o kai asmuo gyvena kitoje nei deklaruota, vietoje - asmens rašytinis pareiškimas

Kai Klientas yra juridinis asmuo:

  • įmonės registravimo pažymėjimas (jeigu toks yra) (originalas arba nuorašas)
  • išrašas iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro ar analogiškas dokumentas iš užsienio juridinių asmenų registro (originalas arba nuorašas)
  • juridinio asmens įstatai (jeigu tokie yra) (originalas arba nuorašas)
  • užsienio juridinio asmens geros būklės pažymėjimas (jeigu toje užsienio valstybėje išduodamas) (originalas arba nuorašas)
  • atstovaujančiojo asmens įgalinimus patvirtinantys dokumentai (steigimo dokumentai, direktorių, valdybos, stebėtojų tarybos narių paskyrimo dokumentai, akcininkų dokumentai, įgaliojimai, atstovavimo sutartys ir kita) (originalai arba nuorašai)

Plačiau apie tai, kokie teisės aktai reguliuoja ir kokios institucijos vykdo pinigų plovimo prevenciją bei apie pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, taikomus advokatams, jų padėjėjams, bei kitiems teisininkams profesionalams skaitykite Juridicon parengtoje apžvalgoje, kuris publikuojamas Tarptautinės advokatų asociacijos Pinigų plovimo prevencijos forumo puslapyje adresu: http://www.anti-moneylaundering.org/europe/lithuania.aspx

Intelektinė nuosavybė

JURIDICON ir TEISĖ VERSLUI yra registruoti paslaugų ženklai, priklausantys Laimonui Marcinkevičiui.