Print

Mokestiniai tyrimai ir auditas

Gebėjimas tinkamai suvokti buvusias, esamas ir būsimas mokestines rizikas yra pagrindinis raktas, padedantis įvertinti tikrąją sandorio vertę. Tinkamas mokestinių aspektų tyrimas ir įvertinimas gali atskleisti paslėptas mokestines rizikas bei netinkamai įvykdytas (ne įvykdytas) mokestines prievoles ir taip padėti išvengti nenumatytų grėsmių ar sudaryti sąlygas pasinaudoti įvairiomis galimybėmis. Atsižvelgiant į tai, jog rizikas dažnai bandoma perkelti investuotojui, prieš imantis bet kokių projektų įgyvendinimo ar sprendimų priėmimo, visada patartina atlikti visapusišką ir išsamų numatomo sandorio mokestinį patikrinimą bei įvertinimą tam, kad būtų galima suvaldyti rizikas ir išvengti ne adekvataus investavimo galimybių vertinimo. 

Savo klientams galime pasiūlyti tokias paslaugas kaip:

  • Bendras įmonių veiklos mokestinis tyrimas
  • Ankstesnės mokestinės padėties, mokestinio planavimo, įsigijimų ir disponavimų istorijos tyrimas, analizė, įvertinimas
  • Esamos mokestinės padėties tyrimas, analizė, įvertinimas
  • Įsigijimo, pardavimo, susijungimo, restruktūrizavimo ar kitos operacijos / sandorio analizė ir įvertinimas
  • Finansavimo galimybių analizė ir įvertinimas
  • Sutarčių (dokumentų) mokestinio poveikio analizė, pvz.: pirkimo-pardavimo sutarčių, susijungimo aktų ir kt.
  • Padėties vertinimas po sandorių sudarymo, pvz.: įsigyto vieneto restruktūrizavimas, siekiant optimizuoti jo veiklą ir pritaikyti pagal naujus poreikius