Print

Mokestiniai ginčai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra viena iš nedaugelio valstybinių institucijų su kuria bent kartą per savo gyvenimo ar veiklos laikotarpį susiduria kiekvienas ar bent jau beveik kiekvienas gyventojas arba įmonė. Santykiai, kurie gali susiklostyti – labai įvairūs, tačiau be išimties visada susiję su tinkamu mokestinių prievolių vykdymu, todėl ne retai jie pasireiškia įvairiais mokesčių mokėtojų veiklos tyrimais ar patikrinimas bei iš to sekančiais mokestiniais ginčais. Visa tai paprastai lemia papildomų mokesčių apskaičiavimą, baudų bei delspinigių skyrimą, o kai kada net ir rimtesnes pasekmes – kreipimąsi į kompetentingas teisėsaugos institucijas dėl nusikalstamų teisės aktų pažeidimų.

Žinome, kad mokestiniai ginčai atima didelę dalį mūsų klientų laiko ir lemia dideles išlaidas, todėl mes koncentruojamės į greitą ir efektyvų bet kokių ginčų sprendimo būdą. Mes padedame savo klientams kontroliuoti proceso eigą, numatyti galimus rezultatus, įvertinti riziką, pasiekti norimą rezultatą bei išvengti nepageidaujamai ilgo ir brangaus proceso. Mūsų patirtis rodo, kad kuo anksčiau klientai apsisprendžia dėl savo teisių ir interesų gynybos būdo, tuo geresnius rezultatus galima pasiekti.

Siekdami padėti savo klientams, teikiame konsultacijas mokestinių ginčų ir bet kokių kitų santykių su VMI klausimais. Mūsų praktika apima klientų atstovavimą ir jų interesų gynimą tokiose srityse kaip:

 • Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą
 • Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą
 • Susitarimas dėl mokesčio ir su juos susijusių sumų dydžio
 • Mokesčio permokos (ne)įskaitymas ir (ne)grąžinimas
 • Mokestinės nepriemokos sumokėjimo (ne)atidėjimas arba (ne)išdėstymas
 • Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų taikymas (areštas, hipoteka ir kt.)
 • (Ne)atleidimas nuo baudų ir delspinigių
 • Mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas
 • Mokestinis tyrimas
 • Mokestinis patikrinimas ir operatyvaus patikrinimas
 • Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir patvirtinimas
 • Ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas
 • Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas
 • Tarptautiniai mokestiniai ginčai