Print

Jungtinė veikla

Turėdami didesnę nei 20 metų teisinio darbo patirtį, savo klientams, siekdami palengvinti sprendimų priėmimą, atliekame teisinius tyrimus, kurie padeda įvertinti visas partnerystės galimybes, perspektyvas bei grėsmes.

Jungtinės veiklos sutartys taip pat yra advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus mokslinio tyrinėjimo sritis, tarptautinės jungtinės veiklos tema yra apginta disertacija. Konsultuojame įvairiais partnerystės aspektais, rengiame derybines pozicijas ir atstovaujame derybose bei pradedame atsakyti į kitus su šia veikla susijusius klausimus, tokius kaip:

 • Tarptautinės partnerystės galimybės
 • Pažeidimų prevencija
 • Garantijų nustatymas
 • Teisių ir pareigų apimties nustatymas
 • Vykdymo monitoringas
 • Teisinis auditas
 • Žalos atlyginimas
 • Ginčai
 • Konfidencialumas
 • Frančizė
 • Licencijavimas
 • Distribucija ir kt.

Partnerystės sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Tokios verslo formos motyvacija gali būti įvairi. Pavyzdžiui, tokios sutarties šalys gali turėti skirtingas kompetencijas, kurias suvienijus padidinamas veiklos efektyvumas. Tokia veiklos forma gali pagelbėti ir siekiant pasidalinti įvairias rizikas, o kartu ir padidinti pelningumą, nes, priklausomai nuo sutarties turinio, gali būti apjungiami skirtingi resursai. Partnerystė gali būti ir puiki verslo pradžios ar plėtros alternatyva, nes sutarties šalims suteikia galimybę pasidalinti turimais ištekliais, kurių veikiant individualiai paprasčiausiai gali nepakakti.

Tačiau kaip ir kiekviena sutarties rūšis, partnerystė ne tik atveria naujas galimybes, bet numato tam tikrus įsipareigojimus partneriams. Sudarius partnerystės sutartis neišvengiama prarandama absoliuti projekto kontrolė bei lankstumas, nes partneriai praranda galimybę sprendimus priimti savarankiškai. Dėl to, kad vėliau būtų galima priimti efektyvius sprendimus, partnerystės sutartims ypatingai svarbus kruopštus strateginis planavimas, kuris turi būti atliktas dar gerokai prieš sudarant pačią sutartį. Kiekvienu atveju turi būti tinkamai įvertintos partnerystės perspektyvos, nustatyti projekto įgyvendinimo etapai, apibrėžti šalių įsipareigojimai ir tinkamai pasidalintos teisės – tik tada galima tikėtis sėkmingos veiklos.