Zoho

Print

IT ir technologijos

Praktiškai bet kuris šiuolaikinis verslas neįsivaizduojamas be informacinių technologijų naudojimo. Kita vertus, ne tik technologijas savo veikloje naudojančioms, bet ir pačioms naujas technologijas kuriančioms ir vystančioms įmonėms gyvybiškai svarbus glaudus bendradarbiavimas su teisininku, siekiant užtikrinti, kad kuriamos technologijos atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, o sudaromos sutartys apimtų tiek techninius, tiek teisinius aspektus.

Juridicon advokatų kontoros teisininkų praktika technologijų srityje sudaro ne mažą dalį klientams teikiamų paslaugų. Visada koncentruojamės į savo klientų veiklos poreikius, todėl, jei klientų veikla yra susijusi su technologijų naudojimu, jų plėtra, gamyba ar apsauga, esame visada pasirengę jiems padėti, kad ir kokie  klausimai Jiems iškiltų.

Būdami aktyvūs IT sprendimų savo profesinėje veikloje naudotojais, galime greitai įsigilinti į kliento problemas, kompetentingai patarti klientui rūpimais klausimais vystant IT projektus bei padėti surasti sprendimus, kurie būtų ne tik teisiškai suderinami, bet ir įgyvendinami praktiškai.

Plėtojant IT projektus ypatingai svarbus kruopštus sutarčių sudarymas ir valdymas, kadangi techninių reikalavimų pakeitimai dažnai turi atsispindėti ir pasirašytuose sutartiniuose dokumentuose, jų prieduose. 

Rengiame sutartis ir klientus konsultuojame tokiais klausimais kaip:

 • Franšizė, distribucija ir atstovavimas
 • Autoriaus teisių apsauga
 • Internetinė prekyba
 • Kompiuterinių programų ir programinės įrangos įsigijimas, pardavimas ar licencijavimas
 • Partnerystė ir kiti panašūs susivienijimai technologijų srityje
 • Intelektinės nuosavybės apsauga technologijų kūrimo, plėtojimo, licencijavimo srityje
 • Teisniai auditai
 • Duomenų apsaugos klausimai
 • Konfidencialumas, konfidencialumo sutartys
 • Jungtinės veiklos/ bendradarbiavimo sutartys
 • Programinės įrangos kūrimo, priežiūros, palaikymo bei tobulinimo sutartis
 • Programinės įrangos nuomos (SaaS) sutartys
 • Licencijų sutartys (EULAs, SLAs),

Atstovaujame tiek IT produkto kūrėjų, tiek užsakovų pusę, todėl galime padėti savo klientams užtikrinti, kad teisinės paslaugos būtų valdomos net ir didelės apimties IT projektuose, siekiant kiek įmanoma iš anksto numatyti bei pašalinti galimas problemas, susijusias su sutarties vykdymu.

Užduoties pakeitimo, dalinio įvykdymo priėmimo, programinės įrangos testavimo klausimai yra tik nedidelė dalis aspektų, kurių smulkmeniškas aptarimas sutartiniuose dokumentuose gali padėti išvengti ginčų tarp šalių arba apginti savo poziciją kilus ginčui. Kita vertus, be bendrųjų sutartinių aspektų, nemažiau svarbūs yra su intelektinės nuosavybės apsauga (patentais, autorių teise, know-how) ir duomenų apsauga susiję klausimai.