Zoho

Print

Atitiktis pagal naująjį Darbo kodeksą

Rūpi užtikrinti įmonės, grupės grupės įmonių ar vien Lietuvoje veikiančio padalinio darbo teisės dokumentų atitiktį naujajam 2017 m. liepos 1d. įsigaliojusiam Darbo kodeksui? Atnaujinti turimus darbo teisės dokumentus bei pasirengti naujas tvarkas, kurių ankstesnis įstatymas nereikalavo?

Taip pat svarbu, kad atnaujinti ar naujai parengti dokumentai atitiktų realius Jūsų verslo procesus, būtų įpareigojantys, veiksmingi, šalintų rizikas ir kurtų vertę?

Registruotis konsultacijai

Mūsų patirtis

Turime daug žinių ir patirties konsultuodami klientus atitikties ir rizikų valdymo klausimais. Savo komandoje turime darbo teisės ekspertų, puikiai žinančių naujojo Darbo kodekso reikalavimus, organizuojame ir vedame darbo teisės seminarus. Advokatas dr. Justinas Usonis dalyvavo darbo grupėje ruošusioje naująjį Darbo kodeksą. Taip pat Justinas aktyviai dalyvavo Trišalės tarybos diskusijose dėl kodekso nuostatų bei susitikimuose su Seimo nariais, yra parengęs du mokymo kursus naujojo darbo kodekso temomis. Turime daug žinių ir patirties konsultuodami klientus atitikties ir rizikų valdymo klausimais.

Todėl Jūsų verslui galime kvalifikuotai suteikti šias paslaugas: 

1) Pritaikysime konkrečiai Jūsų verslui, papildysime pagal mūsų gerąją praktiką naują pavyzdinę darbo sutarties formąatnaujinsime darbo tvarkos taisykles ir kitus dokumentus, 

2) Parengsime nesudėtingas ir nepainias pagal Jūsų įmonės dydį privalomas turėti naujas tvarkas,

3) Esant poreikiui, atliksime Jūsų įmonėje informacijos apsaugos rizikos įvertinimą, pateiksime savo išvadas ir rekomendacijas bei pritaikysime Jūsų įmonei mūsų parengtą konfidencialios informacijos apsaugos dokumentų paketą (3-6 dokumentai),

4) Esant poreikiui, pritaikysime Jūsų verslui mūsų parengtas įmonių dažnai naudojamas neprivalomas tvarkas.

Papildomai galime paruošti Jūsų pageidaujamas temines paskaitas arba suteikti individualias konsultacijas pagal atskirus darbo teisės institutus ar problemų sritis.

Atliekamas ne formalus įmonės būtinųjų naujojo Darbo kodekso reikalavimų įgyvendinimas, o realus, įmonės verslo procesus atitinkančių, įpareigojančių, rizikas šalinančių bei vertę kuriančių dokumentų parengimas. Atitikties pagal naująjį Darbo kodeksą projektų teisinei darbo grupei vadovauja sertifikuotas projektų vadovas advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, vedęs išskirtinį seminarą - pusryčius apie naująjį Darbo kodeksą

Jūsų rezultatas

Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis darbo santykių srityje, išvengta bylinėjimosi ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai. Įmonės veiklos, verslo tęstinumo užtikrinimas.