Print

Akcininkų sutartys

Tarp įmonės akcininkų dažnai kyla įvairūs interesų konfliktai, kuriuos lemia siekiamų tikslų nesuderinamumas arba konsensuso dėl naudojamų priemonių tikslams pasiekti nebuvimas bei kitos priežastys. Praktikoje šiuos nesutarimus išspręsti yra siekiama akcininkų sutartimi. Daugiau kaip 20 metų teisinį darbo stažą turintis advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, apgynęs disertaciją šioje srityje teikia teisines paslaugas, susijusias su akcininkų sutarties parengimu, ginčų išvengimu, atstovavimu derybose, taip pat akcininkų ginčų sprendimu.

Registruokitės konsultacijai

Akcininkų sutarties sudarymas ekonomine prasme siejasi su didesniais dokumentacijos paketo parengimo, vykdymo bei priežiūros kaštais[1] ir sukelia tam tikras rizikas, kaip antai, sutarties neišbaigtumo, taip pat hermaneutinę riziką, kuri yra susijusi su kiekvienu papildomu žodžiu ar simboliu, įtvirtintu įstatymo galią turinčioje sutartyje. Tačiau kol Lietuvos teisės aktai šioje srityje nenumato vadinamojo soft law teisinio reguliavimo tinkamai parengta akcininkų sutartis yra veiksminga priemonė, palengvinanti galimų ginčų tarp akcininkų sprendimą, o idealiuoju atveju ji gali padėti ir apskritai jų išvengti.

JURIDICON advokatų kontoros teisininkai turi patirties derybose dėl akcininkų sutarčių ir su jomis susijusių dokumentų sudarymo, akcininkų sutarčių, visų reikiamų susijusių dokumentų rengimo tiek atviro, tiek uždaro tipo bendrovėms, o taip pat sprendžiant tarp akcininkų kilusius ginčus. Akcininkų ir jungtinės veiklos sutartys yra advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus mokslinio tyrinėjimo sritis.

 

[1] Marcinkevičius, L. Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 98.

Verta paminėti, kad ginčų prevencija yra tik vienas iš tikslų, kurių gali būti siekiama akcininkų sutartimi. Paprastai atviro tipo bendrovių akcininkų sutartyse išskiriamos tam tikros akcininkų sutarties nuostatų kategorijos: 1) nuostatos, kurios yra susijusios su akcijų pirkimu, pardavimu, pirmenybės teisės pirkti bendrovės akcijas įgyvendinimu ir kitos panašios nuostatos; 2) bendrovės valdymo nuostatos, kurios yra susijusios su kontrolės ir galių paskirstymu bendrovėje (pavyzdžiui, išimtinės teisės vienam iš akcininkų paskirti bendrovės valdymo organo narį suteikimas); 3) kitos nuostatos, kurios užtikrina, kad akcininkų sutartis bus tinkamai įgyvendinama.[2] Uždaro tipo bendrovės akcininkų sutartys turi papildomų nuostatų, nebūdingų atviro tipo bendrovių akcininkų sutartims, kaip, pavyzdžiui, nuostatų, susijusių su bendrovės veikla, plėtra ir finansavimu, o taip pat papildomų sutarčių tarp akcininkų ir bendrovės sudarymu, kadangi pastarosios yra susijusios su akcininkų bendro komercinio intereso sėkmingu įgyvendinimu.[3][2] Miliauskas, P. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Lietuvos Respublika. Teisė, 2012, Nr. 83.

[3] Marcinkevičius, L. Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 97.

Susisiekite 
Advokatas, mokesčių konsultantas, teisės projektų vadovas
Telefonas 
+370 5 2691101
Faksas 
+370 5 2691010
Mobilus telefonas 
+370 612 11222
El. paštas 
laimonas.marcinkevicius@juridicon.lt