Print

Verslo teisė

Mūsų teisinės paslaugos šioje srityje apima du pagrindinius segmentus: komercinę ir įmonių teisę, todėl galime suteikti kvalifikuotas kompleksines paslaugas visuose verslo veiklos etapuose: pradedant įmonių steigimu, jų struktūros nustatymu bei valdymu, kasdienės veiklos vykdymu, sandorių sudarymu ir jų sėkmingu vykdymu, baigiant įmonių plėtra, akcijų perleidimu, reorganizavimu ar likvidavimu.

Kokie konkrečiai santykiai priskiriami komercinės, o kokie įmonių teisės reguliavimo sričiai nėra visada aiškiai atribojama. Dažniausiai, tai apsprendžia susitarimas arba subjektyvi nuomonė. Mes laikomės pozicijos, jog:

  • Komercinė teisė reglamentuoja verslo ir prekybos sandorius,
  • Įmonių teisė – įmonių steigimą, valdymą ir kasdieninės veiklos vykdymą bei vidaus taisyklių nustatymą, santykius tarp akcininkų, direktorių ir kitų suinteresuotų asmenų bei įmonių veiklos pabaigą.

Šių teisės sričių tarpusavio sąveika bei glaudus tarpusavio ryšys įpareigoja mūsų teisininkus nuolat gilinti savo kompetenciją abejose šiose verslo teisės srityse tam, kad savo klientams galėtume suteikti kvalifikuotą ir savalaikę teisinę pagalbą. Be to, siekiant paslaugų kompleksiškumo ir maksimalios naudos kiekvienam klientui, advokatų kontoros teisininkai specializuojasi ir tokiose srityse kaip darbo ar mokesčių teisė, todėl visada gali padėti išspręsti ir šių sričių klausimus.

Advokatų kontoroje dirbantys teisininkai turi daug ir įvairiapusiškos patirties komercinės teisės srityje, todėl konsultuoja klienus visais verslo ir prekybos sandorių klausimais bei kitais su šia veikla susijusiais aspektais. Be plataus spektro bendro pobūdžio konsultacinių paslaugų, kurių iš teisininko gali prireikti įmonei, advokatų kontora siūlo aukštos kokybės specializuotas komercinės teisės paslaugas, kurios apima tokias sritis kaip komercinė ir intelektinė nuosavybė, prekių ženklai, autorių teisės, licencijavimas, frančizė, distribucija, jungtinė veikla (partnerystė). Savo paslaugas teikiame tiek vietos, tiek užsienio klientams, todėl verslo teisės ekspertų patirtis apima konsultavimą sudarant tiek paprastus, tiek sudėtingus kompleksinius tarptautinius komercinius sandorius, tokios srityse kaip tarptautinė prekyba, žiniasklaida, farmacija, technologijos, inovacijos, statyba.