Zoho

Print

Socialinė atsakomybė

Šiuo metu JURIDICON teikia nemokamas teisines paslaugas Lietuvos samariečių bendrijai (LSB). Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos ir kitas programas. LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo - 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui.

Taip pat JURIDICON dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijos veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų tobulinimo. Yra prisidėjusi ne prie vieno mokslo leidinio pasirodymo, jaunųjų teisininkų augimo.

Savanorystė yra savita visų JURIDICON komandos narių profesinės veiklos dalimi. Stengiamės padėti visuomet, kai leidžia projektų, bylų ir pavedimų tvarkaraščiai.

2018-aisiais prisidėjome prie projekto „Draugystės tiltai 2018“. 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/pilietis/naujienos/viesa-padeka-geros-valios-zmonems-ir-imonems-prisidejusioms-prie-projekto-draugystes-tiltai-2018.d?id=78473545

2019-aisiais remiame 6-ąjį pasaulio lietuvių teisininkų kongresą.

Skaitykite daugiau: http://www.teise.pro/index.php/2019/06/12/2018-07-04-6-asis-pasaulio-lietuviu-teisininku-kongresas/

2020-aisiais remiame Vilniaus SOS vaiku kaimą, nevalstybinius vaikų globos namus. Patekome tarp Lietuvos Atsakingo požiūrio organizacijų. Atsakingo požiūrio apdovanojimai įvardina, kas nusipelno socialiai atsakingos įmonės ir/arba verslininko vardo Lietuvoje, kas yra tie, kurie savo veikla kuria didelę pridėtinę vertę socialiai jautrioms žmonių grupėms, organizacijoms, palaiko svarbias visuomenei iniciatyvas ir pan. Žurnalas „Reitingai“ portalo Delfi užsakymu 2020 m. rugpjūčio 26 d. – spalio 5 d. atliko tyrimą „Socialiai atsakingas verslas“. Atsakingųjų sąrašui sudaryti buvo vykdoma apklausa. Iš viso apklausta daugiau nei 500 įstaigų ir organizacijų, daugiau nei šimtas pačių verslininkų ir jų asociacijų. JURIDICON pateko į vieną iš kategorijų ir yra įvertinta kaip TURINTI ATSAKINGĄ POŽIŪRĮ ir siekianti ne tik savo bet ir kitų socialinių tikslų.