Print

Socialinė atsakomybė

Šiuo metu kontora teikia nemokamas teisines paslaugas Lietuvos samariečių bendrijai (LSB). Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos ir kitas programas. LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo - 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui.

Taip pat advokatų kontora dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijos veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų tobulinimo. Yra prisidėjusi ne prie vieno mokslo leidinio pasirodymo, jaunųjų teisininkų augimo.

Savanorystė yra savita visų Advokatų kontoros Juridicon komandos narių profesinės veiklos dalimi. Stengiamės padėti visuomet, kai leidžia projektų, bylų ir pavedimų tvarkaraščiai.

2018-aisiais prisidėjome prie projekto „Draugystės tiltai 2018“. 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/pilietis/naujienos/viesa-padeka-geros-valios-zmonems-ir-imonems-prisidejusioms-prie-projekto-draugystes-tiltai-2018.d?id=78473545

2019-aisiais remiame 6-ąjį pasaulio lietuvių teisininkų kongresą.

Skaitykite daugiau: http://www.teise.pro/index.php/2019/06/12/2018-07-04-6-asis-pasaulio-lietuviu-teisininku-kongresas/