Print

Turto apsaugojimo planavimas

Turto apsaugojimo planavimas pasireiškia teisėtų metodų naudojimu, kurio dėka sumažinamos teisinės rizikos. Visa tai lemia, kad ištekliai organizuojami taip, jog sumažinamas turtas, į kurį savo išieškojimo teisę gali nukreipti ateities kreditoriai. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad yra bandoma nelegaliai išvengti skolų apmokėjimo. Priešingai, mes neskatiname savo klientų slėpti turto ir netoleruojame bei nesiūlome tokių turo apsaugojimo planų, kurie pažeistų galiojančius teisės aktus. Atsižvelgdami į teisės aktų priėmimo tikslus, paprasčiausiai įvertiname teisinį reguliavimą ir nustatome įmanomas turto apsaugojimo galimybes bei pasiūlome jomis pasinaudoti savo klientams.

Dabartinėmis rinkos sąlygomis toks turto apsaugojimo planavimas tampa būtinas dar iki atitinkamo turto įsigijimo, tačiau, nepaisant to, labai dažnai klientai laiku nepagalvoja apie savo turto apsaugojimą. Paprastai tinkamai neįvertinama, kokią svarbą gali turėti solidi turto apsaugojimo strategija, skirta apsaugoti nuosavybę ir gerovę bei užtikrinti, kad turtas būtų saugomas patikimoje ir konfidencialioje aplinkoje. Nepriklausomai nuo to, kas imsis veiksmų dėl išieškojimo iš turto: valdžios institucijos, kreditoriai ar kiti tretieji asmenys, tada jau bus gerokai per vėlu pradėti kurti turto apsaugos planą. Dėl to, taip elgdamiesi, Jūs galite netekti savo susikurtos gerovės bei visko, dėl ko taip sunkiai dirbote tam, kad būtumėte ten, kur dabar esate. Ar Jūs tikrai pasirengę prisiimti tokią riziką?

Mūsų kvalifikacija ir unikali patirtis, kuriant visapusiškas ir individualias turto apsaugojimo strategijas tiek Lietuvos, tiek užsienio klientams, padės sukurti partikimą ir inovatyvų turto apsaugojimo planą pagal kiekvieno kliento poreikius. Siekiant užtikrinti tinkamą turto apsaugą, pasirinkti galima iš daugybės variantų: vieni Jus apsaugos nuo kreditorių, kiti padės optimizuoti mokesčius, garantuos konfidencialumą, o treti kartu padidins pajamas, turto vertę ar užtikrins garantuotą aprūpinimą ateities kartoms. Dėl to, visada kruopščiai analizuojame kiekvieną situaciją, įsiklausome į kiekvieno kliento siekius ir tikslus, diskutuojame su juo bei pasiūlome labiausiai jo poreikius atitinkantį sprendimą, kuris garantuos ne tik pakankamą turto apsaugojimą, bet ir netrukdys turto valdymo kontrolei bei lankstumui. Glaudžiai bendradarbiaujame su kiekvienu klientu ir padedame jam įgyvendinti sukurtas strategijas tam, kad būtų įgyvendinti visi kliento lūkesčiai, o turas – apsaugotas nuo būsimų kreditorių reikalavimų.

Mūsų siūlomos paslaugos:

 • Konsultacijos turto apsaugojimo klausimais
 • Turto apsaugojimo planavimas
 • Turto apsaugojimo strategijos
 • Turto apsaugojimo schemos
 • Turto apsaugojimas užsienio jurisdikcijose
 • Turto apsaugojimo galimybių analizės pagal nacionalinius teisės aktus ir jų įgyvendinimą
 • Turto skaidymas bei konsolidavimo planavimas
 • Investavimo planavimas
 • Juridinių asmenų steigimas turto apsaugojimo tikslais tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse
 • Patikos ir kitų fondų steigimas užsienyje
 • Patikos ir kitų fondų administravimas
 • Patikėtinių paslaugos
 • Asmeninės nuosavybės apsaugojimas
 • Turto padalijimo sutartys

Papildomai, galime pasiūlyti ir kitas turto apsaugojimo planavimo galimybes, skirtas turto įsigijimui, valdymui, kontrolei, perleidimui, kurios gali būti naudingos kiekvienu konkrečiu atveju.

Susisiekite 
Advokatas, mokesčių konsultantas, teisės projektų vadovas
Telefonas 
+370 5 2691101
Faksas 
+370 5 2691010
Mobilus telefonas 
+370 612 11222
El. paštas 
laimonas.marcinkevicius@juridicon.lt