Print

PVM ir kiti netiesioginiai mokesčiai

Įmonėms, prekiaujančioms bei siūlančioms įvairias paslaugas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, PVM ir kitos su juo susijos procedūros ar problemos neretai tampa veiklos ar plėtros barjeru. Nacionalinis PVM reglamentavimas pakankamai sudėtingas, o, susiduriant su skirtingų valstybių apmokestinimo reglamentavimo specifika, įvairūs skirtumai kartais ima atrodyti kaip neįveikiamos kliūtys. Ne maža dalis Juridicon klientų užsiima ir prekių importu bei eksportu, o tai lemia specifinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymą, kuris neretai gali sukelti papildomų rūpesčių. Dėl to, siekiant palengvinti verslo vystymo procesą, advokatų kontora Juridicon, kaip dalį savo mokestinių paslaugų paketo, teikia įvairias konsultacijas bei sprendimus PVM ir kitų netiesioginių mokesčių klausimais.

Šiandieninės globalios rinkos sąlygomis būtina užtikrinti, kad PVM reikalavimų būtų tinkamai laikomasi visose jurisdikcijose, atsižvelgiant į dinamišką ir nuolat besikeičiantį teisinį reguliavimą. Dėl to, teikiame informaciją bei konsultacijas klientams apie PVM prievoles, ieškodami naujų būdų kaip padėti verslui, kad tiksliai ir laiku būtų vykdomos visos PVM ir kitų su tuo susijusių netiesioginių mokesčių prievolės.

Paslaugas PVM ir kitų netiesioginių mokesčių klausimais sudaro:

  • Konsultacijos bendraisiais PVM klausimais
  • Konsultacijos bendraisiais muitų ir akcizų klausimais
  • Konsultacijos tarptautinio apmokestinimo klausimais
  • PVM planavimas ir optimizavimas
  • Registracija PVM mokėtoju
  • Visų rūšių PVM deklaracijų rengimas, tikslinimas ir pateikimas
  • Užsienio šalyse sumokėto PVM susigrąžinimas
  • Atstovavimas VMI ir muitinėje