Licencijų sutartys

Tarptautinis verslo pobūdis gali pasireikšti įvairiomis formomis – vienas iš jų verslo licencijavimas, kai vienas iš partnerių kitam suteikia licenciją verstis tam tikra veikla užsienio šalies teritorijoje. Pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės teisių savininkas gali suteikti licenciją kitai šaliai gaminti ir parduoti produktus pagal licenciją sutartyje numatytoje teritorijoje.

Tam, kad būtų galima užtikrinti licencijos gavėjo pelningą komercinę veiklą bei licencijos davėjo interesų apsaugą, tokių sutarčių sudarymui būtina nustatyti optimalų santykį tarp teisių apimties, kuri yra reikalinga veiklos vykdymui, ir teisių, kurios bus suteikiamos. Dėl to, tokių sutarčių rengimui nepakanka vien tik teisinių žinių – būtina suvokti ir verslo aplinką, jo veiklos pagrindus. Tik tokiu būdu tampa įmanoma parengti licencijavimo sutartis, kurios garantuotų perspektyvią ir pelningą verslo plėtrą. Dirbdami su klientais, vykdančiais tarptautinę komercinę veiklą bei plečiančiais savo verslą licencijavimo sutarčių pagrindu, esame įgiję realios patirties ir ištobulinę savo taikomas metodikas verslo licencijavimo srityje.

Galime patarti visais licencijavimo sutarčių klausimais bei jas rengti, atstovauti derybose dėl licencijų suteikimo bei ginčuose dėl jų pažeidimų.

Savo klientams padedame tokiais klausimais:

  • Licencijuojamų teisų turinys, apimtis ir naudojimo būdas
  • Licencijavimo laikotarpis
  • Apmokėjimo sąlygas
  • Konfidencialumas
  • Garantijos ir kitos prevencinės priemonės
  • Nutraukimas
  • Žalos atlyginimas
  • Licencijų naudojimo pažeidimai
  • Ginčų sprendimas
Susisiekite 
Advokatė, sutarčių teisės ir bylinėjimosi ekspertė
Telefonas 
+370 5 2691100
Faksas 
+370 5 2691010
El. paštas 
r.lazauskaite@juridicon.lt