Print

Komerciniai ginčai

Komerciniai ginčai, nepriklausomai nuo to, ar pagrįsti sutartiniais įsipareigojimais, ar ne, yra viena iš neatsiejamų verslo dalių. Vykstant pasaulinei verslo globalizacijai ir augant ES rinkai, atsiranda naujų verslo galimybių, o kartu su jomis kyla ir naujos rizikos. Laiku nesiėmus jų valdymo priemonių, jos gali lemti sudėtingų ginčų kilimą, kurių sprendimui neišvengiamai teks kreiptis į kompetentingas, ginčus sprendžiančias, institucijas ar bent jau į taikintojus, kad būtų pasiektas greitas ir efektyvus susitarimas. Kartais siekiant susidoroti su sudėtingomis problemomis pakanka paprastų ir aiškių jų sprendimo būdų, todėl klientams visada patariame atsiriboti nuo emocijų, kurios gali pakenkti verslui, ir pasiūlome aiškų ir analitinį sprendimą, orientuotą į konkrečias aplinkybes bei maksimalią naudą. Mes dirbame tam, kad savo klientams padėtume pasiekti jų užsibrėžtus rezultatus, kurie atitiktų jų komercinius tikslus.

Atstovaujame klientus ir teikiame jiems konsultacijas tokiais klausimais kaip:

 • Bankininkystė ir finansai
 • Energijos ir aplinkosaugos teisė
 • Farmacijos teisė
 • Intelektinės nuosavybės teisė ir prekių ženklai
 • Konkurencijos teisė
 • Migracijos teisė
 • Prekės ir paslaugos
 • Statybų ir nekilnojamojo turto teisė
 • Sutartinių įsipareigojimų pažeidimai
 • Transporto teisė (tranzitas, CMR, vežimo paslaugos)
 • Viešųjų pirkimų teisė
 • Žiniasklaidos teisė