Print

Gyvenantiems užsienyje

Mūsų kontora konsultuoja ir atstovauja Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečius gyvenančius užsienyje. Bendradarbiavimas su mūsų kontora padės jums ne tik susitaupyti laiką bet sumažinti išlaidas susijusias su kelionėmis į Lietuvą. Padedame tinkamai pasirinkti teismą į kurį kreiptis dėl ginčo sprendimo bei taikytiną teisę palankiausią mūsų klientui.

Šeimos teisė

Mūsų kontora siūlo kompleksines paslaugas tarptautinėse šeimos bylose. Atstovaujame mūsų klientus bylose dėl skyrybų, turto padalijimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, išlaikymo kuomet vienas iš sutuoktinių, tėvų ar vaikas gyvena užsienyje arba yra užsienio valstybės pilietis. Taip pat konsultuojame ir atstovaujame mūsų klientus tarptautinio vaikų grobimo bylose.

Paveldėjimo teisė

Mūsų kontoros teisininkai konsultuoja tarptautinio paveldėjimo klausimais: palikimo priėmimo (kai palikėjas ar įpėdiniai yra užsienio valstybėje gyvenantys asmenys ar užsienio valstybės piliečiai arba paveldimas turtas yra užsienyje) testamentų sudarymo ir keitimo (taikytinos teisės paveldėjimui pasirinkimo), praleisto įstatymo numatyto termino palikimui priimti atstatymo. Atstovaujame klientus notarų biuruose ir teismuose sprendžiant dėl paveldėjimo kilusius ginčus. Padedame klientams gauti Europos paveldėjimo pažymėjimą.

Tarptautinis įvaikinimas/globa

Kontoros specialistai konsultuoja užsienio piliečius bei Lietuvos Respublikos piliečius tarptautinio įvaikinimo ir globos klausimais. Rengiame dokumentus būtinus tarptautiniam įvaikinimui arba tarptautiniai globai. Atstovaujame mūsų klientus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose sprendžiant tarptautinio įvaikinimo ar tarptautinės globos klausimus.

Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų vykdymas Lietuvoje

Mūsų kontoros specialistai atstovauja klientus dėl užsienio teismų ir arbitražų (tame tarpe ir JAV) pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje bei vykdymo procese. Taip pat konsultuojame klientus dėl galimybės pasinaudoti supaprastintomis sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūromis numatytomis Europos Sąjungos teisėje (pvz. Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos vykdomasis raštas).

Susisiekite 
Advokatė, sutarčių teisės ir bylinėjimosi ekspertė
Telefonas 
+370 5 2691100
Faksas 
+370 5 2691010
El. paštas 
r.lazauskaite@juridicon.lt
Teisininkė konsultantė, tarptautinės privatinės teisės ekspertė
Telefonas 
+370 5 2691100
Faksas 
+370 5 2691010
El. paštas 
aptarnavimas@juridicon.lt