Print

Darbo teisė

Rūpi užtikrinti personalo dokumentų atitiktį naujajam 2017 m. liepos 1d. įsigaliojusiam Darbo kodeksui, atnaujinti turimus darbo teisės dokumentus bei pasirengti naujas tvarkas?  Šiuo metu intensyviai padedame darbdaviams užtikrinti atitiktį pagal naująjį Darbo kodeksą. Registruokitės konsultacijai arba skaitykite mūsų patarimus žemiau, skiltyje "Gidai".

Registruotis konsultacijai

Kad ir kokią veiklą vyktumėte, kad ir kokių tikslų siektumėte, vargu ar įmanoma tai, jog sugebėsite įgyvendinti savo verslo sumanymus be patikimos darbuotojų komandos. Darbo teisė – dinamiška teisės sritis, ypač šiuo metu, kai keičiamas teisinis reguliavimas, todėl itin svarbu sekti visas naujoves ir aktualijas tam, kad nebūtų pažeidžiamos darbuotojų teisės bei tinkamai ginami darbdavių interesai. Siekiant komercinių tikslų, tokia pašalinė veikla gali blaškyti dėmesį, bereikalingai eikvoti laiką bei lėšas, todėl šį darbą galime padaryti už Jus – peržiūrėsime jau sudarytas darbo sutartis, jas įvertinsime ir pateiksime pasiūlymus dėl jų pritaikymo, pasikeitus poreikiams. 

Darbo specifika, pobūdžio bei sektorių įvairovė dažnai lemia, kad kartu su darbo sutartimi būtina sudaryti ir papildomus susitarimus dėl nekonkuravimo, klientų neviliojimo ar konfidencialumo. Klientus konsultuojame tokių susitarimų sudarymo, kompensacijų nustatymo, jų mokėjimo ar nutraukimo bei pažeidimų klausimais.

Darbo sutartys

Darbo sutartis - tai darbo santykių pagrindas, todėl Jūsų pasirinktas darbo sutarčių turinys – tinkamas teisių ir pareigų apibrėžimas – itin svarbus. Jis gali padėti išvengti didelių implikacijų ateityje arba, priešingai, sukelti daug rūpesčių. Savo klientus atstovaujame visuose darbo sutarčių rengimo, vykdymo ir nutraukimo etapuose. Rengiame tiek individualias, tiek kolektyvines darbo sutartis, patariame dėl specifinių ir individualių sąlygų įtraukimo, darbo laiko ir darbo užmokesčio struktūros nustatymo.

Vietiniai norminiai aktai

Modernėjant darbo santykių teisiniam reguliavimui vis daugiau laisvės suteikiama darbdavių ir darbuotojų tarpusavio susitarimams, kuriuose apsprendžiami su darbo santykiais susiję klausimai. Labai dažnai nebepakanka vien tik teisės aktų nuostatų ir darbo sutarties sudarymo, kad būtų išspręsti visi galimi klausimai. Vis didesnę reikšmę įgyja įmonių vietiniai norminiai aktai, tokie kaip darbo santykių politikos, darbo tvarkos taisyklės, darbo sąlygų aprašymai, pareiginiai nuostatai. Šiuose ir kituose lokaliniuose teisės aktuose nustatant gerai apgalvotas pareigas bei teises ateityje galima išvengti didelių nesusipratimų ir garantuoti nenutrūkstamą kokybišką darbą, todėl savo klientams galime pasiūlyti visų vidaus teisės aktų rengimą, peržiūrą, keitimą, naikinimą ir kitas konsultacijas su tuo susijusiais klausimais.

Atkreiptinas dėmesys, kad vietinių norminių teisės aktų nuostatos negali pabloginti darbuotojų padėties, palyginti su ta, kurią nustato Darbo kodeksas kodeksas ir įstatymai, išskyrus šių teisės aktų nustatytas išimtis. Todėl, rengiant vietinius norminius teisės aktus, būtina specialisto pagalba.

Užsieniečių įdarbinimas

Verslo specifika taip pat neretai lemia poreikį samdyti tam tikros kvalifikacijos bei patirties darbuotojus, todėl jų vis dažniau tenka ieškoti užsienio šalyse. Mūsų klientai ne retai susiduria su būtinybe ieškoti darbuotojų kitose ES valstybėse ar trečiosiose šalyse, todėl turime patirties ir galime suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą tiek ieškant darbuotojų, tiek juos įdarbinant, tiek tvarkant kitus formalumus, pavyzdžiui, sprendžiant darbuotojų šeimos persikėlimo ar migracijos klausimus. 

Komandiravimas

Nepriklausomai nuo to ar steigsite naują įmonę, plėsite verslą, ar tiesiog vykdysite veiklą šalies ribose, tikėtina, jog anksčiau ar vėliau susidursite ir su darbuotojų komandiravimo ar nuomos klausimais. Kelionės ir komandiruotės jau seniai tapo tarptautinio verslo būtinybe ir kasdienybe, todėl komandiravimo teisinio reguliavimo išmanymas ne mažiau reikšmingas, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir prievolių vykdymą. Klientams pageidaujant, keliomis kalbomis rengiame sutartis ir visą komandiruotės dokumentaciją, dirbdami su mokesčių specialistai padedame išspręsti ir mokestines problemas.

Atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose

Mūsų darbo tikslas – užtikrinti, kad išvengtumėte bet kokių darbo ginčų, o tokiems kilus – juos laimėtumėte. Atstovaujame savo klientus visuose santykiuose su profesinėmis sąjungomis ir kitais darbuotojų atstovais, giname jų interesus visų instancijų teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose. Taip pat teikiame mediacijos paslaugas, siekdami garantuoti interesų pusiausvyros išsaugojimą.