Print

Darbo ginčai

Darbo ginčuose atstovaujame tiek tarptautines, tiek nacionalines įmones, nepriklausomai nuo jų veiklos srities, pobūdžio ar dydžio. Pagrindinis Jurdicon advokatų kontoros tikslas teikti darbo teisės konsultacijas klientams, kuriomis būtų užtikrinama tinkama ginčų prevencija. Tačiau tais atvejais, kai tokių ginčų išvengimas – neįmanomas arba kai į mus kreipiamasi per vėlai, atstovaujame klientus remdamiesi savo patirtimi ir pasinaudodami žiniomis. Klientai pasikliauja mūsų teikiamomis praktinėmis ir strateginėmis konsultacijomis darbo ginčų srityje, kaip galinčiomis padėti išspręsti susiklosčiusią problemą. Juridicon kontoros teisininkai ir advokatai geba analizuoti ir spręsti ginčus, atsižvelgdami į rinkos pokyčius ir dinamišką reguliavimą, iš įstatymų leidėjų, akcininkų, darbdavių ar darbuotojų perspektyvų. Mūsų patirtis leidžia mums efektyviai bylinėtis, atsižvelgiant į visus svarbius aspektus ir aplinkybes, nepraleidžiant jokių detalių bei suteikiant tokią teisinę pagalbą, kurios verti mūsų klientai.

Turime patirties spręsdami ginčus tokiose srityse kaip:

 • Atleidimas iš darbo
 • Atsisakymas priimti į darbą
 • Darbo sąlygų keitimas
 • Darbuotojų atstovavimas profesinėse sąjungose
 • Darbuotojų nuoma
 • Diskriminavimas darbe
 • Grupės darbuotojų atleidimas
 • Kolektyviniai ginčai
 • Kompensacijos darbuotojams
 • Konfidencialumo susitarimai
 • Nekonkuravimo susitarimai
 • Neatsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju
 • Neatvykimas į darbą, prastovos, pravaikštos
 • Seksualinis priekabiavimas darbe
 • Kitais darbo teisės klausimais