Print

Civilinis bylinėjimasis

Civilinis bylinėjimasis – tai procesas, kurio metu sprendžiamas ginčas dėl civilinės (privatinės) teisės taikymo. Civiliniai ginčai gali būti sprendžiami derybų (mediacija ir taikos sutartys), arbitražo ar teismo būdu. JURIDICON advokatai yra susipažinę su visomis šiomis ginčų sprendimo formomis bei teisinio reglamentavimo naujovėmis, todėl gali pasiūlyti įvairiais teisinės gynybos paslaugas, kurių gali prireikti mūsų klientų interesų gynybai.

Mūsų teisinė praktika apima šias sritis:

 • Civilinių teisių suvaržymai
 • Darbo ginčai
 • Garbės ir orumo įžeidimas
 • Ginčai dėl paveldėjimo
 • Ginčai tarp privačių asmenų
 • Neturtinės žalos atlyginimas
 • Priverstinio išieškojimo procedūros
 • Sveikatos priežiūros ir medicinos teisės pažeidimai
 • Teisės į privataus gyvenimą pažeidimas ir kitų neturtinių teisių pažeidimai
 • Turtinės žalos atliginimas
 • Vartotojų teisių pažeidimai
 • Kiti ginčai privatinės teisės srityje