Print

Įmonių apmokestinimas

Juridicon advokatų kontoros mokesčių specialistai teikia konsultacijas visais įmonių ir verslo apmokestinimo klausimais. Mūsų darbo metodus diktuoja tarptautinio verslo plėtra ir praktika bei dinamiškas teisinis reguliavimas, todėl esame lankstūs ir nuolat ieškome naujų galimybių. Dirbdami kartu su komercinės bei baudžiamosios teisės specialistais, galime Jums pasiūlyti kompleksinį sutarčių ar verslo sprendimų mokestinį vertinimą, laiku įspėti apie neigiamas mokestines pasekmes ir padėti jas sumažinti ar pašalinti.

Įmonių apmokestinimo srityje Juridicon komanda Jums kvalifikuotai suteiks tokias paslaugas kaip:

 • Mokestinės konsultacijos bendraisiais įmonių ir verslo apmokestinimo klausimais
 • Mokestinės konsultacijos visais tarptautinio apmokestinimo ir dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo klausimais
 • Mokesčių planavimas ir optimizavimas
 • Mokestinių rizikų vertinimas
 • Mokesčių deklaracijų rengimas
 • Mokesčių deklaracijų teikimas
 • Pelno mokesčio bazės nustatymas ir mokesčių apskaičiavimas
 • Efektyvaus mokesčio tarifo nustatymas
 • Kapitalo prieaugio apmokestinimas
 • Dividendų apmokestinimas
 • Palūkanų apmokestinimas
 • Mokestinių nuostolių perkėlimas
 • Mokesčių tikrinimas
 • Sandorių apmokestinimas
 • Užsienyje gauto pelno apmokestinimas
 • Mokestinis jurisdikcijų įvertinimas
 • Prevencijos priemonių pasirinikimas
 • Registracija pelno mokesčiu mokėtoju
 • Nuolatinės buveinės registracija
 • Antivengiminių priemonių taikymas
 • Filialų ir dukterinių įmonių steigimo mokestinių pasekmių įvertinimas

Mokesčių naujienos