Zoho

Print

Mažos ir vidutinės įmonės

Nepriklausomai nuo to, kuriame įmonės veiklos ar plėtros etape esate Jūs:

 1. Kuriate – plėtojate verslo idėją, ieškote tinkamiausios nišos rinkoje, vystote naujus produktus ar jų ieškote
 2. Plėtojatės – bandote pritraukti naujus išteklius
 3. Augate – tobulinate organizacijos funkcionavimo sistemą
 4. Tobulėjate – vystote įmonės valdymo sistemą
 5. Profesionalėjate – formuojate organizacijos kultūrą

Mes esame pasirengę padėti Jums savo strateginiais patarimais bei konsultacijomis tam, kad kiekvienas iš šių etapų būtų sėkmingai įveiktas ir sparčiau žengtumėte savo profesionalėjimo link. Nors visos įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio pasižymi specialiais poreikiais, tačiau mažos ir vidutinės įmonės išsiskiria tuo, kad, spręsdamos sudėtingas bei kompleksines ekonomines, teisines ar technines (procedūrines) problemas, susiduria su ribotais žmogiškaisiais bei intelektiniais ištekliais. Suprasdami besivystančio ir augančio verslo poreikius bei komercinį spaudimą, su kuriuo galite susidurti, esame pasirengę Jums pasiūlyti savalaikius, praktiškus bei pragmatinius sprendimus, kurie ne tik padėtų Jūsų kasdieninėje veikloje, bet ir sudarytų visas sąlygas Jums vystytis ir augti.

Tuo atveju, jei neturite struktūrinio padalinio, sprendžiančio teisinius klausimus, arba savo įmonės teisininko, ar reikalingas tam tikros srities teisininkas – profesionalas, esame pasirengę Jums suteikti nepriklausomas ir kokybiškas teisines paslaugas nepriklausomai nuo to, ar Jums reikėtų teisininkų komandos ar pakaktų ir pusę darbo laiko dirbančio specialisto. Mūsų paslaugos skirtos užtikrinti visų tipų ir dydžių įmonių poreikius, todėl pagal Jūsų pageidavimus suformuosime labiausiai Jūsų lūkesčius atitinkančią profesionalių teisininkų komandą, kadangi pirmiausia siekiame:

 • suteikti visas galimybes Jums augti ir tobulėti
 • leisti Jums susikoncentruoti į verslą, pasikliaujant naudinga ir efektyvia teisine pagalba
 • pasiūlyti Jums kvalifikuotą, kūrybingą, į rezultatus orientuotą komandą, siūlančią patikimus; kokybiškus, ypač mokesčių prasme efektyvius sprendimus už protingą kainą
 • būti pagrindiniu šaltiniu ir partneriu visuose Jūsų verslo augimo bei plėtros etapuose

Mūsų paslaugas Jums verta pasirinkti, nes

 • tai padės Jums išspręsti einamąsias kasdienines problemas bei kitus klausimus už fiksuotą kainą
 • galėsite nesirūpinti teisinių klausimų sprendimu ir orientuotis į tiesioginę įmonės veiklą – visais Jus kamuojančiais teisiniais klausimais pasirūpinsime mes
 • Jūs kaip mūsų klientas turėsite galimybes pasinaudoti mūsų žmogiškaisiais ištekliais ir mūsų sukaupta know-how patirtimi pagal savo poreikius
 • plėtojant ilgalaikį bendradarbiavimą mes pasirūpinsime Jūsų teisine baze bei galėsime Jums pasiūlyti savalaikius patarimus Jūsų įmonės plėtojimui

Dėl to, mažoms ir vidutinėms įmonėms visais vystymosi ir plėtros etapais galime pasiūlyti teisines paslaugas, skirtas spręsti tokiems klausimams kaip:

 • įmonės valdymo struktūros parinkimas ir organų darbo reglamentų parengimas
 • jungtinės veiklos dalyvių santykių įforminimas
 • įmonės steigimo ir valdymo dokumentų sutvarkymas
 • įmonių finansavimo įforminimas
 • atskirų padalinių departamentų, filialų bei atstovybių steigimas
 • susijungimai ir įsigijimai
 • įmonių pertvarkymai, reorganizavimas, restruktūrizavimas
 • bendrų įmonių kūrimas, jų steigimo ir augimo etapo įgyvendinimas
 • darbo santykių su vadovu ir kitais darbuotojais įforminimas
 • darbuotojų iš užsienio šalių įdarbinimas ir jų migracijos klausimų sprendimas
 • materialinės atsakomybės tinkamas sureguliavimas
 • darbo saugos, darbo taisyklių, pareiginių instrukcijų ir kitų darbo tvarkų tinkamas reglamentavimas
 • intelektinės nuosavybės apsauga
 • atstovavimas derybose ir komercinių sutarčių sudarymas
 • nekilnojamojo turto sandoriai - turto įsigijimo/nuomos sutartys
 • komercinis atstovavimas ir distribucija
 • mokesčių planavimas
 • speciali teisinė peržiūra (due diligence)

Ypač turime patirties šiose verslo srityse