Print

Komercinių paslapčių teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui

KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ TEISINĖ APSAUGA ATITIKTIES PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ UŽTIKRINIMASINFORMACIJOS SAUGOS RIZIKŲ VALDYMAS

- KONSULTACINIS SEMINARAS IR REKOMENDACIJOS -

2019-03-06
Klaipėda

Sausio 1 d. įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas ir jį įgyvendinantis Vyriausybės nutarimas, kuris labai aktualus kiekvienai įmonei. Tai ne tik nauji reikalavimai darbdaviui, tai – rimtas iššūkis organizacijų komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugai. Be to, kibernetinė sauga, duomenų apsauga įvardintos kaip pagrindinės verslo rizikos 2019-isiems. Ar padės apsaugoti komercines paslaptis 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojęs naujasis Komercinių paslapčių apsaugos įstatymas? Informacija yra svarbus organizacijos turtas, kuris turi būti tinkamai apsaugotas, kartu užtikrinant korupcijos prevenciją ir atitiktį teisės aktams. Įstatymas nustato, kaip teisiškai apsaugomos verslo komercinės paslaptys nuo jų neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Tačiau įstatymas nieko nedetalizuoja, kaip užkirsti tam kelią. Organizacijos turi pačios pasirinkti tinkamiausias teisines, organizacines ir kt. priemones savo komercinėms paslaptims apsaugoti bei jas įgyvendinti, kartu užtikrinant vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumą.
Praktika rodo, kad organizacijų pasirenkamos priemonės dažnai yra nepakankamos ar netgi netinkamos. Neretai pernelyg pasikliaujama IT saugos ekspertų patarimais ir šabloniniais dokumentais. Be to, rekomenduotina, pasikeitus reguliavimui, atitinkamai pakoreguoti organizacijų vidaus dokumentus, kad būtų išvengta neaiškumų dėl nesuderinamumo su galiojančiais teisės aktais.

Programa:
Komercinė paslaptis – ar samprata pasikeitė po naujo Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo įsigaliojimo 2018 m. birželio 1 d.? Ar turiu ką saugoti? Kokius požymius informacija turi atitikti, kad būtų pripažinta komercine paslaptimi? Kaip į organizacijų komercinių paslapčių apsaugą kėsinasi Pranešėjų apsaugos įstatymas?

Komercinių paslapčių gavimas, naudojimas ir atskleidimas – kada tai (ne)teisėta? Kaip atpažįstu neteisėtą komercinių paslapčių gavimą, naudojimą ir atskleidimą? Praktiniai neteisėto konfidencialios informacijos atskleidimo pavyzdžiai.

Komercinių paslapčių apsaugos organizavimas. Kaip renkuosi apsaugoti? Kuriuos organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus įgyvendinti? Ko nepasako IT saugos ekspertai? Kas keičiasi įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui? Nuo ko pradedu komercinių paslapčių apsaugos projektą ir kaip jį įgyvendinu? Kas antras komercinės paslapties turėtojas neapgina savo teisių teisme – ką jie daro ne taip? 8 žingsniai komercinių paslapčių apsaugos link.

Skirtingos asmenų grupės – kaip valdau informacijos saugos rizikas su kiekviena iš jų?

Komercinių paslapčių apsaugą užtikrinantys vidaus dokumentai. Kokius dokumentus renkuosi savo organizacijoje taikyti? Kodėl principo „vienas dydis tinka visiems“ taikymas norint apsaugoti organizacijos komercines paslaptis gali būti jai pražūtingas? Dėl kurio vidaus dokumento trūkumo įmonės nesugebėjo apsaugoti komercinių paslapčių? Kokie papildomi dokumentai būtini, užtikrinant atitiktį pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą?

Komercinės paslapties turėtojo teisių gynimo būdai. Ar turiu mažiau laiko teisių gynybai? Ar pakanka tik įstatyme numatytų teisių gynimo būdų? Ką tokio naujo turėjo pasakyt LAT, jog 2018 metais buvo 7 teisėjų kolegijos nutartis?
Atsakomybės formos už komercinės paslapties apsaugos pažeidimus – sugriežtėjo ar sušvelnėjo? Kaip prisidedu prie korupcijos prevencijos organizacijoje ir padedu kurti skaidrumo, atvirumo ir atitikties teisės aktams kultūrą?

Seminarą veda:

Dr. Laimonas Marcinkevičius
 Advokatas, tarptautinio verslo ir mokesčių konsultantas, teisės projektų vadovas, koučeris,
 Turi daugiau kaip 22 metų teisinio darbo ir vadovavimo projektų teisinėms darbo grupėms patirties,
 2016m. apgynė disertaciją „Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė“ (Teisė, 01 S),
 Sertifikuotas projektų vadovas (PMP),
 Sertifikuotas ISO31000 rizikų valdymo ekspertas,
 VšĮ „Versli Lietuva“ verslo konsultantų tinklo dalyvis (sritys: Dokumentų rengimas ir valdymas; Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga; Sutarčių sudarymas ir valdymas; Verslo planavimas; Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; Pardavimas ir derybos; Teisiniai aspektai,
 Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras (specializacija: bendros įmonės, konsorciumai, kooperavimas, pardavimai, pirkimai ir kt.),
 Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) narys, valdybos narys,
 Skaito pranešimus teisinių rizikų valdymo projektuose ir programose temomis, vienas paskutinių tema “Teisinės aplinkos rizikų valdymas viešojo sektoriaus projektuose" Projektų valdymo dienose Vilniaus ir Kauno m. savivaldybėse,
 Proaktyvių teisinių paslaugų šalininkas, teisinerizika.lt įkūrėjas
 Šiuo metu studijuoja BMI (Baltic Management Institute) EMBA programoje.

Seminaro tikslas ir nauda.
Seminaro pagrindinis tikslas yra supažindinti su komercinių paslapčių teisine apsauga, naujai įsigaliojusio Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimais ir informacijos saugos rizikų valdymu. Praktiškai ir išsamiai pateikti, kaip kiekviena organizacija gali nusistatyti savo komercines paslaptis, kaip apsaugoti informaciją įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Gerai žinosite, kokia informacija turi vertę, mokėsite pažinti savo stiprybes, silpnybes. Būsite susipažinę su įvairiomis teisinėmis, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis, padedančiomis apsaugoti informaciją, žinosite jų privalumus bei trūkumus. Seminaro metu nagrinėsime praktinius pavyzdžius perteiktą seminaro medžiagą, spręsime praktines užduotis, galėsite užduoti Jums rūpimus klausimus, į kuriuos pateikti atsakymai prisidės prie Jūsų organizacijos sėkmės.

Papildoma informacija.
2019 m. kovo 6 d., 10.00 – 15.45 val. (6 akad. val.)
Klaipėdos viešbučio Amberton konferencijų II aukšto salė, Naujojo Sodo g. 1.

Seminaro registracija:

9.30–10.00 val.; pietų pertrauka: 12.00–13.00 val.; kavos/arbatos pertrauka 14.45–15.00 val.

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:
• metodinė medžiaga;
• 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimas;
• seminaro lektoriaus konsultacijas seminaro metu;
• Pietūs, kava ir saldumynai pertraukų metu.

Seminaro kaina:

80.00 Eur (įskaičiuota pietūs ir kava/arbata), PVM netaikomas, užsiregistravus ir apmokėjus iki 2019-03-02.
Nepranešus prieš 3 dienas iki seminaro ir neatvykus į mokymus – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti seminarą. Atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.

Registruotis

(pažymėkite seminaro pavadinimą ir datą, įmonės pavadinimą, dalyvio vardą pavardę, telefono nr.):
El. paštu: info@tivakademija.lt
teises.verslo.akademija@gmail.com
http://www.tivakademija.lt/KONTAKTAI/
https://www.facebook.com/tivakademija/

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.