CookieConsent

Print

Naujienos

2014-04-30 12:45
Šeimos biurus naudoja itin turtingos pasaulio šeimos, siekdamos išsaugoti savo turtus ateinančioms kartoms. Jau daugiau nei šimtmetį tokie biurai yra steigiami siekiant apjungti finansinę patirtį ir žinias su kitomis disciplinomis tam, kad būtų apsaugotas ir gausinamas šeimos turtas. Nors šeimos biuro paslaugų populiarumas pasaulyje ir toliau vis dar auga, Lietuvoje tik pastaruoju metu imta plačiau kalbėti apie šeimos biurus, jų paskirtį, steigimo tikslus ir poreikius. Žinoma, tokios padėties priežasčių yra įvairių: pradedant būtinybe sukaupti atitinkamą investuotino turto sumą, baigiant kalbos, kultūros, mentaliteto skirtumais. Vis dėlto, didėjant gyvenimo tempui, darosi vis sunkiau tapti kelių sričių profesionalu, todėl turtingos šeimos ne retai linkusios perduoti savo turtą administruoti profesionalams. Nors šeimos biurai per ilgą egzistavimo laiką jau išgyveno tam tikrą evoliuciją, besikeičianti situacija pasaulyje, ekonominiai ir teisiniai pokyčiai kelia naujus iššūkius ir ne mažai koreguoja šeimos biurų ir tokio tipo paslaugas teikiančių konsultantų veiklą. Ieškoma ne tik naujų tokių paslaugų ar veiklos formų, bet ir rinkų, kuriose būtų galima profesionaliai teikti šias paslaugas. Dėl to, nors šiandien Lietuvoje šeimos dar tik pradeda domėtis tokio tipo paslaugomis, tikėtina, kad netolimoje ateityje šių paslaugų poreikis ženkliai išaugs ir ši niša Lietuvos rinkoje bus pamažu užpildyta.
2014-04-15 16:15
2014 metų pradžioje advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai Juridicon kaip ir kasmet Tarptautinei advokatų asociacijai (angl. International Bar Association) pateikė apžvalgą apie Lietuvoje galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą. Advokatas ir advokatų kontoros Juridicon vadovaujantis partneris Laimonas Marcinkevičius šiai asociacijai priklauso nuo 2005 metų, o tokio pobūdžio informacija teikiama kasmet nuo 2009 metų. Ši naujausia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinio reguliavimo apžvalga nuo 2014 m. balandžio 8 d. publikuojama oficialioje Tarptautinės advokatų asociacijos Pinigų plovimo prevencijos forumo interneto svetainėje.
2014-01-11 16:45
Tikriausiai nesuklystume teigdami, kad žinia apie mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojui paprastai nėra maloni. Jau vien dėl to, jog mokesčių inspektorių vizitai paprastai reiškia, papildomų žmogiškųjų resursų poreikį inspektorių nurodymams vykdyti ir daliai darbuotojų atitraukimą nuo tiesioginio darbo nelabai aiškiam terminui. Tam, kad būtų sumažintas neigiamas mokestinio patikrinimo poveikis, mokesčių mokėtojui būtina žinoti tiek savo, tiek mokesčių administratoriaus teises ir pareigas mokestinio patikrinimo metu, nes tik teisių bei pareigų žinojimas mokestinį patikrinimą padarys suprantamą, labiau kontroliuojamą, taigi ne tokį bauginantį. Be to, parodydami tikrinančiam mokesčių administratoriaus pareigūnui, kad puikiai žinote jo ir savo teises bei pareigas mokestinio patikrinimo metu, galite tikėtis konkretesnių ir pagrįstesnių mokesčių administratoriaus veiksmų ar reikalavimų.
2014-01-08 18:45
Sėkmingai atstovavome didžiausią Baltijos šalyse naujienų portalą civilinėje dėl dalykinės reputacijos gynimo Atstovaujame bankrutavusio banko „Snoras“ kreditorius, iki moratoriumo paskelbimo perėmusius reikalavimo teises iš „Snoro“ indėlininkų Sėkmingai atstovaujame Lietuvos įmonę byloje dėl turto išreikalavimo ir nuostolių priteisimo Atstovaujame banko „Ūkio bankas“ klientus santykiuose su Šiaulių banku, Ūkio banko laikinuoju administratoriumi Parengėme konsultaciją dėl žinomos bankrutavusios įmonės vadovų ir akcininkų atsakomybės, galimybių ginčyti sandorius
2014-01-08 18:00
Advokatai Vilniuje, teisinės paslaugos Vilniuje, mokesčių konsultacijos
2014-01-06 19:30

Juridicon rekomenduojama leidinyje The European Legal 500 – US Special Edition skirtame Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai. Leidinys The European Legal 500 yra nepriklausomas gidas, todėl tiek įmonės, tiek asmenys yra rekomenduojami tik už jų nuopelnus. Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje Juridicon buvo rekomenduojama šiose praktikos srityse: Mokesčiai – advokatų kontora Juridicon padeda klientams mokesčių planavime, audituose, ginčuose su mokesčių institucijomis bei įmonių apmokestinime. Įmonės bei įmonių susijungimai ir įsigijimai – advokatų kontora Juridicon sėkmingai padeda tarptautiniams klientams vidutinio dydžio sandoriuose ir įmonių restruktūrizavime.

2014-01-06 13:00
Įvairios nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams – vieni iš dažniausiai pasitaikančių pažeidimų. Paprastai tokio pobūdžio nusikaltimai kasmet sudaro apie du trečdalius visų užregistruotų pažeidimų šalyje, todėl tinkamų priemonių įtvirtinimas baudžiamuosiuose įstatymuose itin svarbus, siekiant mažinti tiek nusikaltimų turtiniams interesams padarymą, tiek nusikalstamumą apskirtai. Kaip dažnai pažymima, vienas veiksmingiausių kovos būdų su turtiniais, ekonominiais ir kitais panašaus tikslo nusikaltimais – jų padarymas ekonomiškai nenaudingais bei neapsimokančiais. Viena tokių priemonių, tai neteisėtai įgyto turto ir pajamų konfiskavimas, arba kitaip – paėmimas iš kaltininkų. Konfiskavimas ne tik šalina motyvaciją daryti tokius nusikaltimus, bet ir atima galimybę finansuoti tolesnę neteisėtą veiklą bei vykdyti naujas nusikalstamas veikas. Nepaisant to, ši priemonė Lietuvos praktikoje buvo taikyta itin retai – turto konfiskavimas buvo skiriamas mažiau nei 1,5% nuteistųjų, o dažniausiai konfiskuojami tik nusikaltimo padarymo įrankiai bei priemonės, kai tuo tarpu materialinė nauda – beveik niekada. Anot įstatymų leidėjo, toks Lietuvoje galiojęs teisinis reglamentavimas nešalino motyvacijos daryti šiuos savanaudiškus nusikaltimus, buvo galimybė finansuoti tolesnę neteisėtą veiklą, vykdyti naujas nusikalstamas veikas bei perleisti turtą tretiesiems asmenims ir taip išvengti jo konfiskavimo. Dėl to, 2010 metų pabaigoje Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Prezidentės siūlomoms pataisoms ir priėmė baudžiamojo kodekso (toliau – BK) pakeitimus[1], įtvirtinančius kompleksą priemonių, kurios leistų: plačiau taikyti turto konfiskavimą, iš kaltininko paimti visą neteisėtai gautą turtą, o baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenis, įgijusius tokį turtą ar padėjusius nuslėpti jo kilmę. Atitinkamais pakeitimais nuo 2010 m. gruodžio 11 d. pakeista turto konfiskavimo sąvoka[2], numatyta galimybė taikyti išplėstinį turto konfiskavimą[3] bei įtvirtinta atsakomybė už neteisėtą asmenų praturtėjimą[4]. Būtent pastarosios veikos kriminalizavimas ir tapo naujojo reglamentavimo diskusijų ašimi.
2013-12-31 23:30
Ukrainoje investicijas su vietos verslu planuojančią Lietuvos įmonę konsultavome holdingo įmonės Lietuvoje steigimo ir valdymo klausimais, parengėme kliento interesus ginančią akcininkų sutartį, nustatančią papildomas, lyginant su įstatymu, akcininkų teises ir pareigas visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimo, balsavimo, dokumentavimo, įmonės valdymo, dukterinės įmonės Ukrainoje valdymo, įmonės finansavimo, įmonės akcijų perleidimo, nekonkuravimo, konfidencialumo ir kitais klientui aktualiais klausimais
2013-12-31 23:30
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius ir/ar dirbančius Lietuvos bei užsienio piliečius konsultavome dėl užsienyje gautų pajamų (ne)apmokestinimo Lietuvoje (įskaitant užsienyje gautų vertybinių popierių pardavimo pajamų apmokestinimą Lietuvoje ir dvigubo apmokestinimo išvengimą), pajamų gavimą pagrindžiančių sandorių tinkamo įforminimo (paslaugų sutartys vs darbo santykiai), netinkamo įforminimo požymių ir susijusių mokestinių rizikų, dėl kelių iš esmės skirtingų ekonominių veiklų vykdymo vienu metu (nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir profesionalus vertybinių popierių investavimas), jų įforminimo ir apmokestinimo ypatumų, dėl metinio pajamų deklaravimo, įskaitant deklaracijos užpildymą ir pateikimą VMI kartu su pagrindžiančiais dokumentais.
2013-12-26 20:45
Mūsų kontoros mokesčių ir tarptautinio verslo advokatas Laimonas Marcinkevičius ir advokatė Ingrida Steponavičienė parengė straipsnį apie įmonių mokesčių Lietuvoje, kuris buvo publikuotas 2014 metų leidinyje International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax.

Pages