CookieConsent

Print

Naujienos

Su kokiais pagrindiniais teisiniais iššūkiais šiandien susiduria projekto vadovas kiekviename projekto etape? Kaip teisinis reguliavimas ir teismų praktika įtakoja projekto komandos sudarymą, partnerių pasirinkimą jungtinei veiklai? Kaip projektų vadovas turėtų pasirinkti prioritetus valdydamas teisines rizikas? Kaip pasirinkti, kokį teisininką samdyti projektui: vidaus ar išorės, siekiant profesionalių teisinių paslaugų? Ar gali projektų vadovai išsiugdyti teisinius gebėjimus, kurių pakaktų išspręsti dalį projekto teisinių klausimų, nesikreipiant į teisės specialistus? Kaip sutarčių teisės žinios gali padėti valdant projektus, paremtus populiarėjančiomis sutarčių formomis (pvz., BOOT, BOT, agile ir kt.)? Kodėl tipinės sąlygos netinka agile sutartims?
2015-10-05 13:45
Advokatų kontora JURIDICON teikia 2015 m. III ketvirčio teisės aktų pakeitimų apžvalgą. Šioje apžvalgoje aptariami Mažųjų bendrijų įstatymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Statybos įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Audito įstatymo, Civilinio kodekso, Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Žemės reformos įstatymo, Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties", Biomedicininių tyrimo įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
2015-09-30 13:00
Europos Sąjungos teisės aktai bankams už tarptautinius mokėjimus eurais Europos ekonominėje erdvėje (ES šalyse ir Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje) draudžia taikyti didesnį įkainį nei už atitinkamus mokėjimus ir jų įskaitymą šalies viduje. Tais atvejais, kai užsienio šalies, priklausančios Europos Ekonominei Erdvei, bankas nebuvo prisijungęs prie Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single Euro Payments Area) ir negalėjo priimti mokėjimų per SEPA, AB DNB Bankas apmokestindavo tokius pervedimus daug didesniais įkainiais nei už nacionalinius mokėjimus.Todėl buvo konstatuota, jog AB DNB bankas pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje.
2015-09-15 15:30

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis nurodo, kad valdybos organo narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK ar steigimo dokumentuose, privalo žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Kaip būtų sprendžiamas atsakomybės klausimas, jei žala juridiniam asmeniui atsirado tiesiogiai dėl direktoriaus veiksmų, sprendimų, kuriuos jam įsakė priimti jį paskyręs asmuo (tikrasis naudos gavėjas, patronuojanti įmonė ar kt.)?

2015-09-09 10:15

Juridicon advokatai atstovavo klientui Rusijos bendrovei „Platforma-Finance“ įsigyjant 39,7 mln. eurų nominalios vertės reikalavimus iš likviduojamo Ūkio banko. Bankrutavęs ir šiuo metu likviduojamas Ūkio bankas 54,8 mln. eurų nominalios vertės įmonių Rusijoje ir Lietuvoje paskolų portfelį už neskelbiamą sumą pardavė Rusijos bendrovei „Platfroma-Finance“. Ūkio banko kreditorių komitetas nustatė 5 mln. eurų minimalią kainą, o „Platfroma-Finance“ pasiūlė gerokai daugiau, tačiau kaina neatskleidžiama dėl konfidencialumo, kurio prašė pirkėjas, pranešė Ūkio banko bankroto administratorius. „Platfroma-Finance“ įsigijo 39,7 mln. eurų nominalios vertės reikalavimus Rusijos įmonei „Russkij karavaj“, kuri Maskvos centre valdo 21,5 tūkst. kv. metrų ploto komercinį pastatą, bei 15,1 mln. eurų vertės reikalavimą į Lietuvos bendrovę „Turto valdymo strategija“, kuriai priklauso 99,04 proc. „Russkij karavaj“ akcijų. Abiem pastarosioms įmonėms iškeltos bankroto bylos.

2015-09-01 14:45

Uber taksi savo veiklą pradėjo 2009 m., o 2015 m. gegužę jos paslaugos buvo prieinamos 300 miestų 58 pasaulio šalyse. 2015 m. sausį vien Jungtinėse Amerikos Valstijose veikė daugiau nei 150 tūkst. vairuotojų. Pranešama, kad artimiausiu metu Uber taksi paslaugos bus teikiamos ir Lietuvoje. Nors Uber taksi neabejotinai yra naujo sėkmingo verslo pavyzdys, tačiau ne vienoje šalyje jau spėjo sukelti diskusijas ar net teisminius ginčus, ypač dėl Uber vairuotojų statuso. Uber taksi keleiviai užsisako vežimo paslaugą naudodamiesi telefone įrašyta programėle (angl. app), o vairuotojai veikia pagal Licencines Sutartis (angl. Licence Agreements), keleivius perveždami savo, o ne Uber bendrovės automobiliais. Šiose sutartyse vairuotojai įvardijami „nepriklausomais tiekėjais“. Kai kurie analitikai tokią veiklos schemą laiko apgaule, kuri skirta sumažinti konkurenciją mažinant darbo sąnaudas bei išsilaisvinant nuo galimos atsakomybės už sužalojimus, patirtus dėl aplaidžių vairuotojų. Be to, tinkamai nustatyti konkretaus asmens, dalyvaujančio verslo vykdyme, statusą ypač svarbu mokesčių teisės aspektu, kadangi, atsižvelgiant į asmens statusą, gali skirtis ir mokestinės prievolės šiam asmeniui (mokesčių apskaičiavimo tvarka, dydis, mokesčių deklaracijos pildymo taisyklės ir pan.). Neabejotinai, asmens statuso nustatymas nacionalinės mokesčių teisės kontekste susijęs su darbo teisinių santykių reguliavimu.

2015-09-01 12:45

JAV 2 iš 10 darbuotojų yra neteisingai priskiriami prie nepriklausomų tiekėjų. Darbdavys tokiu atveju patiria 20% mažiau išlaidų – jam nereikia mokėti kompensacijų, socialinio draudimo, pajamų mokesčio, o JAV, kurioje Uber verslas ypač išplėtotas, biudžetas dėl to praranda 3,2 mlrd. USD pajamų mokesčio. Verslas, kuris išvengia darbo santykių, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse paprastai patiria mažiau išlaidų.

2015-08-19 12:15

Advokatų kontora Juridicon tapo tarptautinio teisininkų tinklo AEA, kurio biurai yra visame pasaulyje, nare. AEA apima visas 193 Jungtinių Tautų šalis, papildomai Taivanį, Kosovą ir Palestiną. „Juridicon nuo įsikūrimo pradžios teikia teisines, mokesčių ir įmonių valdymo paslaugas įvairiose pasaulio šalyse. Tačiau klientų tarptautinio verslo poreikiai yra dinamiški, jiems patenkinti nepakanka bendradarbiauti su Europoje veikiančiomis advokatų kontoromis, klientams reikia teisinių bei mokesčių paslaugų ir Kazachstane, ir Tadžikistane“, - teigia advokatų kontoros vadovaujantis partneris advokatas Laimonas Marcinkevičius.

2015-08-05 20:00
4-oji ES Kovos su pinigų plovimu direktyva (Direktyva 2015/849) buvo paskelbta Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje 2015 metų birželio 5 dieną (OJ L141/73). Direktyva, kuri bus perkelta į 28 ES valstybių narių teisinę sistemą įgyvendinant teisės aktus, apima kiekvienos valstybės narės įsipareigojimus sukurti ir prižiūrėti viešą tikrųjų naudos gavėjų registrą. Direktyvos 30 ir 31 straipsniuose nurodytos įvairios nuostatos dėl verslo subjektų ir fondų.
2015-08-01 20:15
mokesčių planavimo naujienos ir su jais teikiamos teisinės mokesčių konsultacijos

Pages