Zoho

Print

Vidiniai mokymai "Komercinių paslapčių apsauga. Informacijos saugos rizikų valdymas"

2018-10-30 09:45
Patirtis

Advokatų kontoros JURIDICON advokatas, teisės projektų vadovas dr. Laimonas Marcinkevičius spalio 29d. vedė vidinius mokymus uostamiestyje veikiančiai profesinio mokymo įstaigai. Daugiau kaip 30 įstaigos klausytojų buvo supažindinti su komercinių paslapčių samprata, požymiais, aktualiu teisiniu reguliavimu ir teismų praktika. Mokymu metu įstaigos darbuotojai sužinojo pagrindinius žingsnius, padedančius apsaugoti įstaigos komercines paslaptis, kitą konfidencialią informaciją įstaigos kasdieninėje ir projektinėje veikloje. Taip pat sustiprinti informacijos saugos sistemą, pasirengti komercinių paslapčių apsaugos dokumentus, patobulinti asmens duomenų apsaugos tvarkymo ir kitus įstaigos vidaus dokumentus. Daug dėmesio buvo skiriama komercinių paslapčių apsaugos, informacijos saugos priemonių analizei. Tikimasi, kad išklausyti mokymai ne tik padės veiksmingiau apsaugoti įstaigos komercines paslaptis, kitą konfidencialią informaciją, išvengti informacijos saugos rizikų. Taip pat laiku ir tinkamai reaguoti į nustatytus komercinės paslapties apsaugos pažeidimų atvejus, ginti pažeistas teisėto komercinių paslapčių turėtojo teises.

Advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius yra sertifikuotas projektų vadovas (PMP) ir sertifikuotas rizikų valdymo ekspertas, daug metų dalyvauja rengiant duomenų apsaugos ir privatumo teisinio reguliavimo apžvalgas. Kaip buvo rašyta anksčiau, nuo 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojęs komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas reguliuoja komercinių paslapčių teisinę apsaugą nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo, tačiau nieko nedetalizuoja, kaip užkirsti tam kelią. Organizacijos turi pačios pasirinkti tinkamiausias priemones savo komercinėms paslaptims apsaugoti ir jas įgyvendinti.

Vidinius įmonės, įstaigos ar organizacijos mokymus galima užsisakyti susisiekus su advokatu dr. Laimonu Marcinkevičumi tiesiogiai pagal žemiau nurodytus kontaktinius duomenis.