Zoho

Print

Užsienio investicijų apmokestinimas Lietuvoje 2015 metais

2014-11-04 21:00
Mokesčių naujienos

Juridicon mokesčių advokatas Laimonas Marcinkevičius ir advokatė Ingrida Steponavičienė parengė publikaciją apie užsienio investicijų apmokestinimą Lietuvoje 2015 metų leidiniui Tax on Inbound Investment, kuriame pateikiama informacija apie 31 pasaulio šalį. Šioje publikacijoje aptariami naujausi teisės aktų pakeitimai, aktualūs verslui.

Advokatų kontoros Juridicon straipsnis suteikia bendrą informaciją apie mokestinius privalumus ir trūkumus įvairiais verslo įsigijimo atvejais (pavyzdžiui, akcijų pirkimas lyginamas verslo dalies perleidimu; verslo dalies perleidimas lyginamas su reorganizavimu, verslo įsigijimas per vietos įmonę lyginamas su verslo įsigijimu per užsienio įmonę); veiksmingiausius verslo atskyrimo būdus mokesčių tikslais, nuostolių perkėlimo galimybes perleidus verslą (akcijų perleidimo, reorganizavimo, verslo dalies perleidimo atvejais); prestižo ir kito nematerialaus turto nusidėvėjimą, palūkanų apmokestinimą ir apribojimus palūkanų atskaitymui iš pajamų (plonos kapitalizacijos, asocijuotų asmenų taisykles, ištiestos rankos principą); dividendų apmokestinimą ir kitus pelno panaudojimo būdus; tolimesnio verslo perleidimo sandorių apmokestinimą ir kitus mokestinius aspektus, susijusius su asmenimis, investuojančiais Lietuvoje.

Leidinys Tax on Inbound Investment leidžiamas Law Business Research nuo 2006 metų. Juridicon advokatai savo paruoštas apžvalgas apie Lietuvos teisinį reguliavimą šiam leidiniui teikia nuo 2010 metų. Daugiau informacijos galite rasti adresu: www.GettingtheDealThrough.com

Trumpą straipsnio apžvalgą lietuvių kalba galite rasti čia.