Zoho

Print

Publikuota apžvalga apie asmens duomenų apsaugą Lietuvoje 2018

2017-11-07 19:15
Publikacijos

Juridicon komanda, kuri šiuo metu intensyviai dalyvauja klientų atitikties BDAR projektuose, buvo pakviesta ir parengė apžvalgą apie asmens duomenų apsaugos reguliavimą Lietuvoje, kuri publikuojama Getting the Deal Through leidinyje Data Protection & Privacy 2018. Leidinys, prie kurio rengimo prisidėjo didelė grupė teisės ekspertų, apima net 27 pasaulio valstybių asmens duomenų reguliavimo apžvalgas.

Atsisiųsti nemokamai  

Šis teisinis vadovas skirtas verslo atstovams ir praktikuojantiems teisininkams, kurie domisi asmens duomenų apsaugos reguliavimu, jo pokyčiais ir tendencijomis.  Klausimų ir atsakymų forma pateikiamas straipsnis atskleidžia koncentruotą informaciją apie aktualius duomenų apsaugos klausimus, tokius kaip teisėtam duomenų tvarkymui keliami reikalavimai, duomenų subjekto teisės, duomenų saugumo įpareigojimai ir pažeidimai, duomenų valdytojų registracijos formalumai, naudojimasis internetu bei elektroninių ryšių rinkodara, duomenų apsaugą užtikrinančių institucijų kompetencija ir įgaliojimai bei kitus svarbius aspektus.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu asmens duomenų apsaugos reguliavimo klausimai itin aktualūs - nuo 2018 m.  gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – BDAR). Tam tikri Lietuvai aktualūs asmens duomenų tvarkymo aspektai bus aptarti ir naujoje Asmens duomenų apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) redakcijoje. Dar šių metų birželį ADTAĮ projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Gavusi verslo ir viešojo sektoriaus pastabas bei pasiūlymus Teisingumo ministerija šių metų rugsėjo mėnesį surengė viešąją konsultaciją, kurios tikslas palaikyti suinteresuotų šalių dialogą teisinio asmens duomenų apsaugos reglamentavimo klausimais ir ieškoti kompromisų dėl tam tikrų ADTAĮ nuostatų ar jų tobulinimo krypčių[1].

Tikimės, kad straipsnyje pateikta informacija padės priimti Jūsų verslui pačius naudingiausius sprendimus. Su Juridicon parengtu straipsniu ir kitų šalių publikacijomis anglų kalba galite susipažinti čia.

Šiuo metu Advokatų kontoros Juridicon teisininkai dalyvauja klientų atitikties BDAR projektuose, konsultuoja duomenų apsaugos ir privatumo klausimais.

Susijusios paslaugos: Asmens duomenų apsauga