CookieConsent

Print

Naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymas – didesnės galimybės investuotojams

2012-08-30 13:30
Teisės naujienos

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigalios naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymas, kurio tikslas – tobulinti teisinę investavimo aplinką ir kurti patrauklesnes sąlygas verslui, sakoma 2012-07-04 LR Ūkio ministerijos pranešime spaudai.

„Naujas Ūkinių bendrijų įstatymas sudarys didesnes galimybes pasinaudoti komanditinės ūkinės bendrijos teisine forma privataus ir rizikos kapitalo veikloje. Pagal anksčiau galiojusią teisinę bazę rizikos kapitalo fondų įkūrimas buvo pakankami ilgas ir sudėtingas procesas. Įsigaliojus naujajai Ūkinių bendrijų įstatymo redakcijai, jų steigimas Lietuvoje bus greičiau ir paprasčiau įgyvendinamas, taip pat sumažės komanditinės ūkinės bendrijos steigimo išlaidos, nes pakaks sudaryti tik vieną sutartį. Tai skatins rizikos kapitalo rinkos plėtrą, didins verslumą šalyje“, – sako ūkio viceministras Daumantas Lapinskas.

Naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymas nustato, kad tikroji ūkinė bendrija ir komanditinė ūkinė bendrija steigiama ir veikia kitokios civilinės sutarties – bendrijos veiklos sutarties – pagrindu. Komanditinės ūkinės bendrijos atveju nebesudaromos atskiros komanditorių sutartys, o bendrijos veiklos sutarties šalys yra visi komanditinės ūkinės bendrijos dalyviai – tiek tikrieji nariai, tiek komanditoriai. Įstatyme numatoma, kad komanditinėje ūkinėje bendrijoje turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas komanditorius. Taigi naujai įtvirtintas minimalus komanditinės ūkinės bendrijos steigėjų skaičius – du asmenys, o maksimalus ūkinės bendrijos steigėjų skaičius neberibojamas.

Naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymo normos leidžia bendrijos veiklos sutarties šalims susitarti dėl visiems dalyviams priimtinų esminių sutarties sąlygų ir dalyvių teisių apimties. Pavyzdžiui, nustatyti visiems dalyviams priimtiną sprendimų dėl ūkinės bendrijos reikalų priėmimo tvarką, dalyviams suteikiamų balsų skaičiavimo taisykles, ūkinės bendrijos pelno skirstymo tvarką, naujų dalyvių priėmimo į ūkinę bendriją tvarką, dalyvio teisių perleidimo tvarką, dalyvio pasitraukimo iš ūkinės bendrijos tvarką ir pan. Įtvirtinamas naujas komanditinių ūkinių bendrijų reikalų tvarkymo teisinis reguliavimas ir suteikiama daugiau teisių komanditoriams.

Atkreiptinas dėmesys, kad visos iki š. m. rugsėjo 1 d. įsteigtos tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos per 18 mėnesių nuo naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymo įsigaliojimo turės pakeisti jungtinės veiklos sutartis.

Juridinių asmenų registro duomenimis, Lietuvoje yra įregistruota apie 214 tikrųjų ūkinių bendrijų ir 103 komanditinės ūkinės bendrijos.

Ūkinių bendrijų teisinio reguliavimo pakeitimus parengė Ūkio ministerija, aktyviai bendradarbiaudama su Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos atstovais. Naujos redakcijos įstatymas atitinka kitų Europos Sąjungos valstybių narių, tokių kaip Prancūzijos, Liuksemburgo, Airijos, Jungtinės Karalystės, teisės aktuose įtvirtintus teisinio reguliavimo gerosios praktikos šioje srityje pavyzdžius.

Su š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančiu naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymu galima susipažinti Seimo interneto svetainėje.

Susisiekite 
Advokatas, mokesčių konsultantas, teisės projektų vadovas
Telefonas 
+370 5 2691101
Faksas 
+370 5 2691010
Mobilus telefonas 
+370 612 11222
El. paštas 
laimonas.marcinkevicius@juridicon.lt