Zoho

Print

Mūsų patirtis mokesčių srityje 2013m.

2014-01-08 18:00
Patirtis
 • Konsultavome  klientą darbuotojų, dirbančių jo nuolatinėje buveinėje Lietuvoje, darbo užmokesčio priskyrimo A/B klasės pajamoms ir atitinkamo apmokestinimo klausimais
 • Nekilnojamojo turto valdymo ir plėtros veiklą vykdančią Lietuvos įmonę konsultavome nuolatinės buveinės užsienyje egzistavimo ir įregistravimo klausimais, teikėme visokeriopą teisinę pagalbą registruojant kliento nuolatinę buveinę užsienyje ir registruojant klientą užsienio valstybės PVM mokėtoju
 • Konsultavome klientą dėl užsienio įmonės nuolatinės buveinės, veikiančios per priklausomą  atstovą  Lietuvoje, egzistavimo, registravimo pagrindo, momento bei  buveinės adreso
 • Autoparko nuomos veikla užsiimančią užsienio kapitalo įmonę  konsultavome su veikla susijusio PVM (automobilių nuoma, naujų ir naudotų automobilių tiekimas į ES valstybę narę, automobilių aptarnavimo paslaugų PVM), susijusių mokestinių rizikų ir jų šalinimo priemonių  klausimais
 • Šveicarijos įmonės filialą Lietuvoje konsultavome darbo ir socialinės apsaugos teisės klausimais, įskaitant dėl priedo išmokėjimo vaiko priežiūros atostogose esančiai vadovei mokestinių pasekmių.
 • Konsultavome Latvijos įmonę dėl PVM grąžinimo iš Lietuvos biudžeto sąlygų ir rizikų,  parengėme reikiamus dokumentus bei paaiškinimus mokesčių administratoriui. Visas prašytas PVM įmonei buvo grąžintas
 • Konsultavome klientą ir rengėme susijusius dokumentus kreipiantis į Lietuvos bei užsienio mokesčių administratorius dėl kliento nuolatinės buveinės Lietuvoje apmokestinimo pelno ir pridėtinės vertės mokesčiais, įskaitant leidžiamų atskaitymų, dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių administratoriams pateiktinų dokumentų klausimus
 • Užsienio įmonės filialui Lietuvoje suteikėme konsultaciją  dėl Lietuvoje sumokėto PVM traukimo į atskaitą arba į pelno mokesčio sąnaudas galimybių
 • Konsultavome klientą dėl patalpų nuomos iš fizinio asmens juridiniam asmeniui tinkamo įforminimo, nuomojamo turto įrengimo ir remonto sąnaudų civilinio statuso (atskiriami ir neatskiriami pagerinimai) ir nuomojamo turto esminio pagerinimo bei iš esmės pagerinto turto grąžinimo mokestinių pasekmių šalims (įskaitant galimą turto vertės padidėjimo apmokestinimą nuomininkui, taip pat nuomotojo išlaidų, pailginančių turto tarnavimo laiką ar iš esmės jį pagerinančių, įtraukimo į sąnaudas galimybes, ribojimus ir laikotarpius), parengėme faktinę situaciją tinkamai įforminančios sutarties projektą
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius ir/ar dirbančius Lietuvos bei užsienio piliečius konsultavome dėl užsienyje gautų pajamų (ne)apmokestinimo Lietuvoje (įskaitant užsienyje gautų vertybinių popierių pardavimo pajamų apmokestinimą Lietuvoje ir dvigubo apmokestinimo išvengimą), pajamų gavimą pagrindžiančių sandorių tinkamo įforminimo (paslaugų suartys vs darbo santykiai), netinkamo įforminimo požymių ir susijusių mokestinių rizikų, dėl  kelių iš esmės skirtingų ekonominių veiklų  vykdymo vienu metu (nekilnojamojo turto  tarpininkavimas ir profesionalus vertybinių popierių investavimas), jų įforminimo ir apmokestinimo ypatumų, dėl metinio pajamų deklaravimo, įskaitant deklaracijos užpildymą ir pateikimą VMI kartu su pagrindžiančiais dokumentais
 • Nekilnojamojo turto nuoma pagal verslo liudijimą užsiimantį fizinį asmenį konsultavome dėl galimybės įdarbinti darbuotoją šios  veiklos vykdymui, su tuo susijusių formalumų, fizinio asmens-darbdavio atsakomybės ir mokestinių pasekmių
 • Konsultavome klientą materialių uždarosios bendrovės akcijų dovanojimo įforminimo klausimais (įskaitant notarinę dovanojimo formą, indosamentų dėl akcijų perleidimo įrašymo materialiose akcijose, akcijų dovanojimą nepilnamečiams asmenims, galimus vėlesnio akcijų perleidimo ribojimus ir mokestines pasekmes bei rizikas), parengėme akcijų perleidimui reikalingą dokumentų paketą, kurio pagrindu akcijų perleidimas buvo sėkmingai įformintas