Zoho

Print

Juridicon advokato komentarai PaymentsCompliance

2015-09-30 13:00
Teisės naujienos

Lietuvos Bankas skyrė baudą Norvegijos finansinių paslaugų grupės nariui, AB DNB Bankui, dėl to, kad šis bankas apmokestino klientų tarptautinius pervedimus nepagrįstai dideliais įkainiais. Lietuvos Bankas teigė, kad kai kurie įkainiai buvo 25 kartus aukštesni nei nustatomi pagal teisės aktus.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje bankams už tarptautinius mokėjimus eurais Europos ekonominėje erdvėje (ES šalyse ir Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje) draudžia taikyti didesnį įkainį nei už atitinkamus mokėjimus ir jų įskaitymą šalies viduje. Tais atvejais, kai užsienio šalies, priklausančios Europos Ekonominei Erdvei, bankas nebuvo prisijungęs prie Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single Euro Payments Area - SEPA) ir negalėjo priimti mokėjimų per SEPA, AB DNB Bankas apmokestindavo tokius pervedimus daug didesniais įkainiais nei nacionalinius mokėjimus.Todėl buvo konstatuota, jog AB DNB bankas pažeidė minėtą reglamentą dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje.

Laimonas Marcinkevicius, Juridicon vadovaujantis partneris pakomentavo šią situaciją PaymentsCompliance, kuris skelbia publikacijas ir tyrimus apie tarptautinius mokėjimus.