Zoho

Print

Juridicon advokatas dalyvavo viename didžiausių tarptautinių advokatų kontorų kongrese

2016-05-30 14:45
Teisės naujienos

Juridicon advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius š.m. gegužės 27-28d. dalyvavo viename didžiausių tarptautinių advokatų kontorų kongrese, kuris vyko Protare, Kipre. Kongrese taip pat dalyvavo 150 aukštą reputaciją turinčių advokatų kontorų atstovų iš 50 skirtingų šalių. Į Kongresą buvo pakviesti ir dalyvavo Kipro valdžios atstovai iš turizmo bei finansų ministerijų, taip pat Kipro investicijų skatinimo agentūros (CIPA).

AEA tinklas, kurio kongresas šiemet vyko Kipre, yra tarptautinis advokatų kontorų, išsidėsčiusių visame pasaulyje tinklas. Jis apima visas 193 šalis, kurios priklauso Jungtinėms Tautoms, papildomai Taivanį, Kosovą ir Palestiną. Joks kitas tinklas neapima tiek daug šalių. Antrasis pagal dydį - Tarptautinė Advokatų Asociacija (IBA) apima 125 šalis.

AEA buvo įkurtas Europos Sąjungoje ir su laiku išsiplėtė iki pasaulinio lygio, pradedant Europos šalimis, kurios nebuvo Europos Sąjungos dalimis ir tada plėtėsi į Ameriką, Aziją ir Afriką. Daugumoje šalių didieji miestai turi AEA biurus, kai kurie miestai turi daugiau kaip vieną. Biurai buvo atrinkti griežtai laikantis AEA nustatytų kriterijų, reikalaujant iš pasirinktų profesionalų kompetencijos ir efektyvumo.

Advokatų kontora Juridicon AEA nare tapo 2015 aisiais metais, siekiant išplėsti teikiamų paslaugų teritoriją, įgyti naujų žinių ir patirties. Advokatas Laimonas Marcinkevičius buvo paskirtas tinklo  koordinatoriumi Europai. Kontora jau 20 metų teikia teisines paslaugas įvairiose pasaulio šalyse, gerai žinomi kaip mokesčių ekspertai, priklauso ne vienam advokatų kontorų tinklui. Advokatas Laimonas Marcinkevičius nuo 2004 m. taip pat yra Tarptautinės Advokatų Asociacijos (IBA) narys.