Zoho

Print

BDAR vidiniai mokymai - įvadinis instruktavimas atskleidžia neatitikties grėsmę

2018-12-07 08:30
Patirtis

Advokatų kontoros JURIDICON advokatai š.m. lapkričio mėnesį pravedė eilę vidinių mokymų organizacijoms, įgyvendinusioms savo BDAR atitikties projektus ir siekiančioms instruktuoti savo darbuotojus. Mokymai yra viena iš svarbiausių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo ir BDAR atitikties rizikos valdymo priemonių. Nors Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastaruoju metu pateikė eilę rekomendacijų ir reikalavimų, tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus organizacijoms dar kyla daug BDAR taikymo klausimų. Pastebėta, jog ypač sudėtinga yra organizacijoms, kurios BDAR atitikties užtikrinimą "sprendė" tiesiog įsigydamos BDAR dokumentų šablonus, praleisdamos asmens duomenų inventorizaciją ir kitus svarbius žingsnius. 

Organizacijų atstovai, tarp kurių daugiausia įmonių, departamentų vadovai, teisininkai pirmiausiai buvo supažindinti su pagrindinėmis verslo rizikomis, su kuriomis organizacijos susidurs 2019-aisiais. Interaktyviuose mokymuose su praktinėmis užduotimis organizacijų atstovams buvo pristatyti:

•Teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą
•Pagrindinės sąvokos
•Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui
•Duomenų subjekto teisės
•Duomenų apsaugos pareigūnas
•Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
•Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
•Asmens duomenų perdavimas
•Asmens duomenų saugumo pažeidimai
 
Ypač daug dėmesio buvo skiriama organizacinėms asmens duomenų apsaugos priemonėms ir jų praktiniam įgyvendinimui. Užduočių atlikimas parodė, kaip svarbu, jog asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir BDAR atitiktis būtų pritaikyta konkrečiai organizacijai. Sunkiausiai užduotis atlikti sekėsi tų organizacijų darbuotojams, kurių vadovai BDAR atitikties užtikrinimą "sprendė" vadovaudamiesi principu "vienas dydis tinka viskam" -  tiesiog internete įsigydami BDAR dokumentų šablonus. Taip pat pastebėta, kad net vadovaujančių darbuotojų motyvacija dalyvauti mokymuose yra gana skirtinga. Tai atskleidžia, jog dar ne visi suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, o BDAR neatitikties grėsmė daugelyje organizacijų išliks aukšta ir kitais metais (žr. žemiau diagramą). 
 
Vidaus mokymus veda JURIDICON advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas (ISO) ir kiti kontoros teisininkai - sertifikuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnai. 
 
Klientų pageidavimu, artimiausiu metu JURIDICON advokatai ves ir specializuotus BDAR mokymus, padedančius organizacijų darbuotojams pagilinti žinias bei įgyti praktikos konkrečiose BDAR srityse.
 

Kokiomis temomis vedame specializuotus BDAR mokymus?

Temų sąrašą pridedame diagramoje, esančioje prie šio pranešimo.

Dalyvavau mokymuose, tačiau negavau nuorodos atsiliepimams pateikti

Mokymų atsiliepimus galite pateikti, užpildydami šią anketą.

Dalyvavau mokymuose, tačiau negavau el. mokymų medžiagos

Mokymų medžiagą dalyviai gali gauti, pateikę mums užklausą čia.