CookieConsent

Print

Atstovavimas mokestiniuose ginčuose 2018m. III ketv.

2018-11-05 11:30
Patirtis

Atstovavimas mokestiniame ginče dėl neteisėto išregistravimo iš PVM mokėtojų

Advokatų kontora Juridicon sėkmingai atstovavo savo klientui, užsienio kapitalo įmonei, Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl neteisėto išregistravimo iš PVM mokėtojų. Teismas panaikino Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą ir nurodė mokesčių administratoriui įregistruoti bendrovę PVM mokėtojų registre.

Kaip teigia teismų praktika, „VAĮ 8 straipsnio nuostata reiškia, kad akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus“ (LVAT 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-575-1517-13).

Reikalavimų, keliamų individualiam administraciniam aktui, nesilaikymas yra laikytinas esminiu pažeidimu ir gali būti savarankišku pagrindu naikinti skundžiamą sprendimą. Tokia teismų praktikos pozicija dera su reikalavimu, jog viešojo administravimo subjektas savo įgaliojimais naudotųsi sąžiningai ir jais nepiktnaudžiautų, juolab, jog individualius administracinis aktas sukelia realias teisines pasekmes šio akto adresatui.

Atstovavimas mokestiniame ginče dėl oficialių ir deklaruotų pajamų neatitikimo minėtų fizinių asmenų išlaidoms

Advokatų kontora Juridicon atstovavo fizinius asmenis mokestiniame ginče dėl oficialių ir deklaruotų pajamų neatitikimo minėtų fizinių asmenų išlaidoms. Bendra priskaičiuotų mokesčių, baudų ir palūkanų suma siekė 156 000 Eur. Juridicon advokatams pavyko sustabdyti ginčą Mokestinių ginčų komisijoje ir pasiekti, kad su mokesčių mokėtojais būtų pradėta susitarimo dėl mokesčių dydžio procedūra. Jos metu, fiziniams asmenims atstovaujantys advokatų kontoros Juridicon advokatai, derybų su mokesčių administratoriumi metu, sumažino mokėtiną mokesčių sumą 82 000 eurų.

MAĮ 71 str. įtvirtinto susitarimo instituto esmė yra susitarti dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, ir taip užbaigti mokestinį ginčą, kurio rezultate mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą nei nurodyta susitarime. Tačiau toks susitarimas galimas tik tuo atveju, kai nė viena iš šalių – nei mokesčių mokėtojas, nei mokesčių administratorius – neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pasisakė, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. MAĮ 8 str. 3 d. įtvirtinti teisingumo ir visuotinio privalomumo principai įpareigoja mokesčių administratorių užtikrinti efektyvų mokesčių administravimą bei vadovautis teisingumu ir protingumu pagrįstais kriterijais.