Zoho

Print

Atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams: kaip išvengti neigiamų pasekmių?

2019-03-12 10:00
Mokesčių naujienos

Delfi naujienų portalas publikavo Juridicon advokato mokesčių eksperto dr. Laimono Marcinkevičiaus publikaciją „Kaip užtikrinama atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams?“. Straipsnio autorius analizuoja atvejus, kasgali būti pripažintas nepatikimu mokesčių mokėtoju, apžvelgia atvejus, kada asmenys neatitinka minimalių mokesčių mokėtojo kriterijų, kokios kyla neatitikties minimalaus mokesčių mokėtojų kriterijams pasekmės ir kaip jų išvegti. Žemiau pateikiame šios publikacijos santrauką. Visą publikaciją galite skaityti čia.

2019 metai Lietuvoje prasidėjo mokestinėmis reformomis, įsipareigojančių mokesčių mokėtojus prisitaikyti prie tam tikrų naujovių, viena iš kurių yra nauja mokesčių mokėtojų kategorija – minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus atitinkantis subjektas (Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 401 str. pakeitimas). Naujas mokesčių mokėtojų skirstymas taip pat numato teisines pasekmes bei apribojimus, kurie bus taikomi mokesčių mokėtojams, neatitinkantiems bent vieno iš minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Apribojimų sąrašas nėra baigtinis ir esant „įstatymų leidėjo valiai“ gali būti plečiamas ateityje.

Kas gali būti pripažintas nepatikimu mokesčių mokėtoju

Nepatikimu mokesčių mokėtoju gali būti pripažintas tik juridinis ar fiziniai asmuo, kuris užsiima individualia veikla. Fizinis asmuo bus laikomas užsiimančiu individualia veikla nepriklausomai nuo tuo, ar jis dirba su verslo liudijimu, ar su pažyma. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams gali lemti juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo. Vadinasi, juridinio asmens vadovas ar kiti atsakingi asmenys gali užtraukti neigiamas pasekmes visam juridiniam asmeniui. Taip galėtų nutikti, jeigu šie asmenys bus nubausti už įstatyme numatytus nusižengimus arba nusikalstamas veikas, dėl kurių juridinis asmuo pripažįstamas neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Atvejai, kada asmenys neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų

Siekdamas išvengti neigiamų pasekmių, kiekvienas iš subjektų turėtų įsigilinti į naujus kriterijus ir suprasti už kokius teisės pažeidimus asmenys galėtų būti pripažįstami neatitinkančiais minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys užsiimantys individualia veikla neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų jeigu:

  1. Kriterijus: Įsigaliojusiu sprendimu jiems buvo skirta bauda už pajamų neįtraukymą į apskaitą (mokesčių suma, kuri buvo neapskaičiuota yra didesnė nei 15 000 eurų) ir kitus panašius nusižengimus, išvardintus 401 str. 1 d. 1 p.
  2. Kriterijus: Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą įsigaliojusiu sprendimu buvo bausti už nelegalų darbą.
  3. Kriterijus: Buvo nuteisti priimtu ir įsigaliojusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu (veikos išvardintos 401 str. 1 d. 3 p.).

1, 2, 3 kriterijų sąlygos: Nuo sprendimo įsigaliojimo iki vertinimo dienos praėję mažiau kaip 3 metai.

  1. Kriterijus: Buvo skirta bauda (didesnė kaip 1500 eurų )už padarytą administracinį nusižengimą (išvardinti 401 str. 1 d. 4 p.) arba buvo skirta bauda už vieną iš šių administracinių nusižengimų pakartotinai.

4 kriterijaus sąlygos: Nuo sprendimo įsigaliojimo iki vertinimo dienos praėję mažiau kaip 1 metai.

Neatitikties minimalaus mokesčių mokėtojų kriterijams pasekmės

Nauji minimalūs kriterijai tikrai nėra vien formalumas, nes siekiant užtikrinti sąžiningą mokesčių mokėjimą, buvo atlikti LR viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ), LR labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ), MAĮ pakeitimai:

1) Informacija apie neatitinkantį minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų asmenį bus skelbiama VMI svetainėje. (MAĮ 38 str. 2 d. 7 p. papildymas).

2) VPĮ pakeitimai numato, kad perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, turėtų pašalinti tiekėją iš pirkimo proceso.

3) LPĮ pakeitimai nebeleido mokesčių mokėtojams, neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, turėti paramos gavėjo statusą. LPĮ įstatymo pataisos numato, kad mokesčių mokėtojai, tokį statusą turintys, bet neatitinkantys naujų kriterijų,  šį statusą praras. Kreiptis dėl statuso atnaujinimo bus galima tik po vienerių metų, išpildę visas sąlygas, o taip pat sumokėję visus mokesčius bei nepadarę anksčiau minėtų pažeidimų.

4) Nuo 2020 sausio 1 d. įsigalios sutrupintas mokesčių išieškojimo senaties terminas – 3 metai, tačiau neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų asmenims bus taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas.

Naujas reguliavimas turėtų versti suklusti mokesčių mokėtojus ir atkreipti dėmesį, jog mokesčių mokėjimas yra labai svarbi visos valstybės gyvavimo prielaida. Tiek mokesčių vengimas, tiek delsimas mokėti mokesčius daro tiesioginę žalą valstybės biudžetui – negaunamos pajamos ir todėl nėra užtikrintas pilnavertis paskirstymo funkcijos įgyvendinimas. Taigi, tinkamai išpildytos mokesčių mokėtojo pareigos – sėkmės garantas išliekant patikimu mokesčių mokėtoju.

Daugiau apie LR pranešėjų apsaugos įstatymą skaitykite čia.