Zoho

Print

Asmens duomenų apsauga: JURIDICON ekspertai pasidalino savo įžvalgomis publikuotame 2020-ųjų leidinyje Data Protection & Privacy

2019-09-30 10:30
Publikacijos

Asmens duomenų apsauga įgyja vis didesnę reikšmę rengiant įmonių teisinės atitikties planus.  Skiriamos baudos už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus skatina įmones dar aktyviau rūpintis atitiktimi nuo 2018 metų gegužės mėnesio Europos Sąjungos šalyse pradėtam aktyviai taikyti Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau - BDAR).

JURIDICON komanda jau ne pirmą kartą bendradarbiauja su Lexology Getting the Deal Trough leidiniu „Data Protection & Privacy“, kuris pateikia aktualią informaciją iš asmens duomenų apsaugos reguliavimo srities, išryškinant pagrindines tendencijas bei aptariant įvykusius šioje srityje pokyčius.

Leidinys suteikia galimybę susipažinti su asmens duomenų apsaugos reguliavimo tendencijomis ne tik Europos Sąjungos, bet ir kitose šalyse. Praėjusiais metais leidiniui pateiktas 30 šalių asmens duomenų reguliavimo apžvalgas, šiais metais papildė dar 3 šalys.

„Data Protection & Privacy“ leidinys skirtas ne tik teisininkams, bet ir įvairių organizacijų vadovams ir tiems, kurie svarsto apie verslo kūrimo galimybę. Šio leidinio struktūra yra labai patogi skaitytojams, nes informacija suskirstyta pagal šalis – apie kiekvieną valstybę informacija yra pateikiama atskirai, „klausimas-atsakymas“ formatu. Straipsniuose tarptautinių ekspertų perteikiama informacija tokiais asmens duomenų tvarkymo klausimais kaip reikalavimai teisėtam duomenų tvarkymui, duomenų saugumo įsipareigojimai ir pažeidimai, baudos, duomenų perdavimas, interneto naudojimas ir t.t.

Džiaugiamės galimybe atstovauti Lietuvai teisiniame vadove bei JURIDICON pripažinimu nacionaliniu ekspertu asmens duomenų apsaugos ir privatumo srityje. Tai mums tampa dideliu įvertinimu bei skatina dar aktyviau dalyvauti asmens duomenų apsaugos reguliavimo srityje: vykdyti atitikties įvertinimus, ruošti asmens duomenų apsaugos dokumentaciją, rengti BDAR mokymus įmonėms, rengti publikacijas, patarimus, apžvalgas ir t.t.