Zoho

Print

Šveicarija ir Europos Sąjunga pasirašė susitarimą dėl automatinio keitimosi banko sąskaitų duomenimis

2015-07-24 17:00
Mokesčių naujienos

2015 m. gegužės 27 d. Europos Sąjunga (toliau – ES) ir Šveicarija pasirašė dvišalį susitarimą dėl automatinio keitimosi finansine informacija, kuris įpareigoja abi susitarimo šalis pradėti rinkti informaciją apie banko sąskaitas 2017 m. ir pradėti keitimąsi duomenimis 2018 m. Naujasis susitarimas visiškai atitinka skaidrumo stiprinimo reikalavimus, dėl kurių valstybės narės susitarė pernai. Tai taip pat atitinka OECD Standartus dėl automatinio keitimosi informacija.

Pagal susitarimą, ES valstybės narės gaus kasmetinę ataskaitą apie savo nuolatinių gyventojų, kurie turi sąskaitų Šveicarijoje, vardus, adresus, mokesčių mokėtojų identifikacinius numerius, gimimo datas, taip pat ir kitą finansinę ir sąskaitos balanso informaciją. Šiuo metu tokia informacija prieinama tik pateikus prašymą.
Naujasis susitarimas pakeis dabar galiojantį susitarimą dėl taupymo pajamų apmokestinimo, kuris buvo priimtas 2005 m.

Dabartinis susitarimas atleidžia įmonių grupės tarpusavio dividendų, palūkanų, autorinių atlyginimų išmokėjimą nuo apmokestinimo bet kokiu pelno mokesčiu pajamų šaltinio valstybėje. Ši išimtis iš pajamų apmokestinimo buvo perkeltą į naująjį susitarimą be jokių pakeitimų, todėl dividendai, palūkanos ir autoriniai atlyginimai, išmokėti iš ES valstybės narės į Šveicariją ir atvirkščiai, ir toliau bus neapmokestinami šaltinio valstybėje, jei bus nustatyti atitinkami reikalavimai.

Dabar galiojantys susitarimai dėl išskaičiuojamojo mokesčio, kuriuos Šveicarija pasirašė su Austrija ir Jungtine Karalyste, ir kurie galioja nuo 2013 m. sausio 1 d., bus nutraukiami. Šveicarija planuoja susitarti su Austrija ir Jungtine Karalyste, kaip šiuos susitarimus nutraukti ir užtikrinti sklandų keitimąsi informacija pagal naująjį Bendrojo keitimosi standartą (CRS).

Pierre Moscovici, Europos Komisaras ekonomikos ir finansinių reikalams, apmokestinimo ir muitų reikalams, sakė, kad šis susitarimas „pranašauja naują bendradarbiavimo erą“ didinant apmokestinimo skaidrumą tarp ES ir Šveicarijos. Tai dar vienas smūgis mokesčių vengiantiems asmenims, dar vienas žingsnis link teisingesnės mokesčių sistemos Europoje.

OECD kasmetiniame Ministrų Tarybos susitikime 2014 m. gegužę Šveicarija pirmą kartą patvirtino įsitrauksianti į OECD CRS pasirašydama deklaraciją. Iki to laiko apie 100 šalių, įskaitant ir pagrindinius finansinius centrus, įsipareigojo įdiegti CRS. Šveicarija taip pat siekia susitarimų dėl CRS su ne ES šalimis, įskaitant JAV. Pirmąjį susitarimą Šveicarija pasirašė su Australija.

Šveicarijos Federalinė Taryba pradėjo konsultavimosi procedūrą dėl naujo susitarimo, įtraukdama suinteresuotas šalis, kantonus, suteikdama galimybę pateikti pastabas iki rugsėjo 17 d. Tuomet susitarimas bus siunčiamas Parlamentui patvirtinti. Pritarimas vykdomas atsižvelgiant į patariamąjį referendumą.
Europos Komisija šiuo metu baigia derybas dėl panašių susitarimų su Andora, Lichtenšteinu, Monaku ir San Marinu. Tikimasi, kad jie bus pasirašyti iki 2015 m. pabaigos.