CookieConsent

Print

Mokesčių naujienos

2016-02-07 11:00

Mūsų kontoros mokesčių advokatas Laimonas Marcinkevičius ir advokatė Ingrida Steponavičienė parengė apžvalgą apie įmonių mokesčius Lietuvoje, kuri buvo publikuotas 2016 metų leidinyje International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax. Su advokatų kontoros Juridicon rengtu straipsniu ir publikacijomis apie kitas 34 šalis anglų kalba galite rasti čia. Nuoroda į publikaciją pateikiama, gavus ledėjo Globas Legal Group Ltd sutikimą.

2016-01-19 17:15

Primename, kad pagal 2015 m. birželio 25 d. LR mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymą mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. turi informuoti VMI apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai teisės aktų nustatyta tvarka jau buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų. Jeigu mokesčių mokėtojas iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos VMI nepateiks, VMI į vėliau pateiktą informaciją neatsižvelgs ir jos nevertins.

2015-11-30 16:45
Nuo 2017 m. valstybės, susitarusios dėl automatinių finansinės informacijos mainų, pradės taikyti Bendrojo informavimo standartą dėl keitimosi informacija apie finansines užsienio rezidentų sąskaitas mokesčių tikslais. OECD parengti Standartai nustato finansinę informaciją, kuria bus keičiamasi: finansines įstaigas, kurios turės tai atlikti; šiame kontekste aktualias banko sąskaitų ir mokesčių mokėtojų rūšis; taip pat bendrąsias patikrinimo procedūras, kurių privalės laikytis finansinės institucijos. Pažymėtina, jog vykstant automatiniam keitimuisi bus reguliariai perduodami duomenys apie finansines sąskaitas, įskaitant duomenis apie balansus, palūkanas, dividendus, pajamas, gautas iš finansinio turto pardavimo, taip pat apimant informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant trestus ir fondus) sąskaitas.
2015-09-01 12:45

JAV 2 iš 10 darbuotojų yra neteisingai priskiriami prie nepriklausomų tiekėjų. Darbdavys tokiu atveju patiria 20% mažiau išlaidų – jam nereikia mokėti kompensacijų, socialinio draudimo, pajamų mokesčio, o JAV, kurioje Uber verslas ypač išplėtotas, biudžetas dėl to praranda 3,2 mlrd. USD pajamų mokesčio. Verslas, kuris išvengia darbo santykių, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse paprastai patiria mažiau išlaidų.

2015-08-01 20:15
mokesčių planavimo naujienos ir su jais teikiamos teisinės mokesčių konsultacijos
2015-07-24 17:00
2015 m. gegužės 27 d. Europos Sąjunga (toliau – ES) ir Šveicarija pasirašė dvišalį susitarimą dėl automatinio keitimosi finansine informacija, kuris įpareigoja abi susitarimo šalis pradėti rinkti informaciją apie banko sąskaitas 2017 m. ir pradėti keitimąsi duomenimis 2018 m. Naujasis susitarimas visiškai atitinka skaidrumo stiprinimo reikalavimus, dėl kurių valstybės narės susitarė pernai. Tai taip pat atitinka OECD Standartus dėl automatinio keitimosi informacija
2015-07-15 09:30

Komisija pristatė Veiksmų planą, kuris iš esmės turėtų reformuoti pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje. Veiksmų plane pateikiama keletas iniciatyvų dėl kovos su mokesčių vengimu, nenutrūkstamų pajamų užtikrinimo ir Bendrosios rinkos stiprinimo verslo prasme. Apibendrinant, šios priemonės stipriai pakeis pelno mokesčio aplinką Europos Sąjungoje, padarydamos ją teisingesnę, efektyvesnę ir labiau palankesnę augimui. Pagrindiniai veiksmai (angl. key actions) apima Bendrosios konsoliduotos mokesčių sistemos (CCCTB) atnaujinimą ir nustatymą gairių, kurios turėtų užtikrinti teisingą apmokestinimą valstybėje, kurioje pajamos buvo gautos. Komisija taip pat paskelbė pirmąjį bendrą Europos Sąjungos sąrašą, kuris išvardija 30 nebendradarbiaujančių ofšorinių jurisdikcijų ir pradeda teikti viešas konsultacijas vertindama, ar įmonės turėtų viešai atskleisti tam tikrą informaciją apie mokesčius.

2015-06-25 12:00

Nuo 2017 m. nemaža dalis valstybių pradės taikyti Standartus dėl keitimosi informacija apie finansines sąskaitas mokesčių tikslais. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (OECD), kuri inicijuoja automatinį keitimąsi duomenimis tarp valstybių, priklauso 34 narės. Lietuva nėra šios organizacijos narė, šiuo metu dar tik vyksta derybos dėl Lietuvos narystės. Labiau susirūpinti dėl mokesčių planavimo reikėtų švedams, norvegams, kadangi tarp Švedijos, Norvegijos ir populiariausių ofšorinių jurisdikcijų (Bahamų, Belizo, Kaimanų salų, Kipro ir kt.) yra pasirašytos ir dvišalės informacijos mainų sutartys (angl. Tax Information Exchange Agreement – TIEA). Pažymėtina, jog vykstant automatiniam keitimuisi bus reguliariai perduodami duomenys apie finansines sąskaitas užsienio bankuose, įskaitant duomenis apie balansus, palūkanas, dividendus, pajamas, gautas iš finansinio turto pardavimo, taip pat apimant informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant trestus ir fondus) sąskaitas. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog remiantis Standartais tam tikrais atvejais bus perduodama informacija apie banko sąskaitos savininkės – įmonės – kontroliuojančius asmenis. Primename, kad teisines paslaugas privatiems klientams teikianti advokatų kontora JURIDICON jau anksčiau rašė apie Europos Sąjungos (toliau – ES) sprendimą įsteigti viešai prieinamus registrus, kuriuose bus kaupiami duomenys apie galutinius naudos gavėjus (straipsnį lietuvių kalba galite rasti čia). 2015 gegužės 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba galutinai patvirtino ketvirtąją Pinigų plovimo prevencijos direktyvą, kuri būtent ir numato pareigą valstybėms narėms kaupti duomenis apie naudos gavėjus.

2015-01-29 20:45
Mūsų kontoros mokesčių advokatas Laimonas Marcinkevičius ir advokatė Ingrida Steponavičienė parengė apžvalgą apie įmonių mokesčių Lietuvoje, kuris buvo publikuotas 2015 metų leidinyje International Comparative Legal Guide to: Corporate Tax; teisinės paslaugos; mokesčių konsultacijos; dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių galiojimas ir jų nuostatos, pagrindiniai apmokestinimo principai, tarifai ir netiesioginių mokesčių (PVM, muitų ir kt.) grąžinimas užsienio įmonėms, vietos įmonių pelno apmokestinimas, dividendai išmokami užsienio vienetams, palūkanos ir autoriniai atlyginimai, įskaitant taikomas lengvatas ir ribojimus (investiciniai projektai, nuostolių perkėlimas įmonių grupės viduje, plonos kapitalizacijos taisyklės, sandorių kainodara, ištiestos rankos principas, tikslinės teritorijos ir t.t.), turto perleidimo apmokestinimas, įskaitant akcijas (dalyvavimo išimties taisyklė) ir kitus mokestinius aspektus.
2014-11-04 21:00
Juridicon mokesčių advokatas Laimonas Marcinkevičius ir advokatė Ingrida Steponavičienė parengė publikaciją apie užsienio investicijų apmokestinimą Lietuvoje 2015 metų leidiniui Tax on Inbound Investment, kuriame pateikiama informacija apie 31 pasaulio šalį. Šioje publikacijoje aptariami naujausi teisės aktų pakeitimai, aktualūs verslui.

Pages