Zoho

Print

Teisės naujienos

2021-12-17 09:30

Nuo 2022 m. vasario 15 d. įsigalioja nauja Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija ir jį lydimieji teisės aktai. Jie įgyvendina direktyvą “dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos”. Tiek organizacijos jau turinčios vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tiek jį dar ketinančios diegti, turėtų paskubėti tam, kad užsitikrintų atitiktį teisiniam reguliavimui, o taip...

2020-12-17 09:30

Praėjus jau beveik dviem metams nuo LR Pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo 2019 m. sausio 1 d., uždaroji akcinė bendrovė „JURIDICON“, teikianti teisės ir atitikties paslaugas Allaw, pasidalino, kaip šiuo metu yra užtikrinama atitiktis šiam įstatymui tiek privačiose, tiek viešosiose organizacijose. Gavus tyrimo rezultatus galima matyti, kad situacija savivaldybės įstaigose, lyginant su praėjusiais metais..

2020-08-31 09:45

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos specifika lemia, kad paslaugas, įskaitant ir duomenų apsaugos pareigūno bei kitas BDAR atitikties užtikrinimo paslaugas, perka vykdydamos viešuosius pirkimus. Tačiau neretai juos vykdydamos minėtos įstaigos skiria nepakankamą dėmesį savo poreikių nustatymui, šio pirkimo planavimui.

2020-04-27 06:30

Dėl COVID-19 situacijos organizacijos pradėjo tvarkyti naujus, iki šiol netvarkytus savo darbuotojų asmens duomenis, pavyzdžiui, ar darbuotojas buvo išvykęs į „rizikos valstybę“, ar darbuotojas kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19 ir pan. Šių, kaip ir bet kurių kitų, asmens duomenų tvarkymas turi atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, t.y., turi atitikti duomenų tvarkymo principus. 

2020-03-26 11:15

Juridicon ir Allaw rizikų valdymo grupė parengė klausimyną, kuris padės pasitikrinti įmonėms, ar jos atliko svarbiausius dalykus, kilus pandemijai, ar įvykdė visus žingsnius, kad užtikrintų savo verslo veiklos tęstinumą. Pasitikrinkite nemokamai.

2020-03-13 16:30

Esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19, Advokatų kontoros JURIDICON klientams nuo šių metų kovo 16 dienos iki kovo 30 dienos bus teikiamos tik nuotolinės teisinės paslaugos Užklausas dėl teisinių paslaugų galite pateikti el. paštu arba Allaw LegalDesk teisinių paslaugų valdymo platformoje. 

2019-06-12 13:00

2019 m. birželio 6d. „Verslo Žinios“ publikavo straipsnį apie inovatyvią „Juridicon“ advokatų kontoros verslo aptarnavimo platformą "ALLaw". Straipsnyje aptariami svarbi teisinės...

2019-04-11 11:15

Automatinis dokumentų ruošimas nuo šiol gali būti vykdomas ne tik su šabloniniais, „visiems tinkančiais“ dokumentais. Sutaupyti laiko, išvengti „copy“ ir „paste“ klaidų verslo įmonių personalo, IT saugos, teisės, atitikties ir rizikų valdymo departamentų vadovai bei darbuotojai  dabar galės su individualiais bei specializuotais...

2019-04-05 00:15

Konsultacinė bendrovė Juridicon, UAB pagal pavedimą atliko tyrimą, kurio imtį sudarė atsitiktinai atrinktos 64 Lietuvos savivaldybių įstaigos – Lietuvos miestų vandentiekio, šilumos tinklų įmonės.  Tyrimo tikslas buvo nustatyti, ar laikomasi nuo 2019 m. sausio 1 d įsigaliojusio LR pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų...

2019-03-08 13:15

2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo LR pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas). Įstatymas nustato jau privalomą vidinį kanalą, o už jo nebuvimą įstaigos užsitrauks administracinę atsakomybę ir bus taikomos piniginės nuobaudos. Anksčiau įdiegtos „karštosios linijos“...

Pages