CookieConsent

Print

Teisės naujienos

2015-07-01 16:00
Advokatas Laimonas Marcinkevičius teigia, kad bankai negalėtų iš viso atsisakyti grąžinti pinigų dėl karinio konflikto. „Įsivaizduokime, kad fizinis ar juridinis asmuo, gavęs kreditą iš banko, kilus konfliktui, nusprendžia ne tik nemokėti eilinių įmokų, bet ir negrąžinti viso kredito, už kurį, tarkime, buvo nupirktas nekilnojamasis turtas. Ar tai teisėta? Žinoma, ne“,- teigia p. Marcinkevičius. Anot jo, konfliktas galėtų būti pripažintas nenugalimos jėgos aplinkybe tik laikinai. Vėliau vis tiek abiem pusėms reikėtų vykdyti įsipareigojimus.
2015-05-20 11:45

Juridicon kontoros teisininkai parengė straipsnį apie asmens duomenų apsaugą Lietuvoje, kuris buvo publikuotas 2015 metų leidinyje ICLG Data Protection 2015. Šis teisinis vadovas yra skirtas verslo atstovams ir praktikuojantiems teisininkams, kurie domisi asmens duomenų apsaugos reguliavimu. Klausimai ir atsakymai atskleidžia koncentruotą informaciją apie aktualiausius duomenų apsaugos klausimus, tokius kaip vaizdo stebėjimas, darbo vietos stebėjimas, tiesioginės rinkodaros vykdymas, pranešimas duomenų inspekcijai apie būsimą duomenų tvarkymą, išankstinė duomenų valdytojo patikra ir kitus svarbius aspektus. Rengiant šį 2015 metų vadovą, prie jo dirbo didelė grupė teisės ekspertų, todėl jame pateikiamos asmens duomenų apsaugos reguliavimo apžvalgos apima net 32 pasaulio šalis. Tikimės, kad informacija, pateikta publikacijoje, Jums padės priimti pačius naudingiausius sprendimus. Su advokatų kontoros Juridicon rengtu straipsniu ir publikacijomis apie kitas šalis anglų kalba galite susipažinti čia. Nuoroda į publikaciją pateikiama, gavus leidėjo sutikimą.

2015-05-03 15:15
Europos Parlamentas susitarė dėl kovos su pinigų plovimu direktyvos, kurios nuostatos įpareigotų valstybes nares įkurti centrinius registrus, kuriuose būtų kaupiama informacija apie įmonių ir fondų tikruosius naudos gavėjus (angl. beneficial owner). Tokią informaciją sudarytų duomenys apie naudos gavėjo pilietybę, gyvenamąją vietą, akcijų skaičių ir kt. Pirmoji šią iniciatyvą įgyvendins Jungtinė Karalystė.
2015-04-09 09:45

Advokatų kontoros Juridicon advokatai pateikia 2015 m. pirmojo ketvirčio teisės aktų ir mokesčių pakeitimų apžvalgą. Apžvalgoje advokatai aptaria Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultato įforminimo ir patvirtinimo taisyklių pakeitimus, kuriais praplečiamas mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejų sąrašas; Civilinio kodekso pakeitimai dėl notarine forma sudaromų UAB akcijų pirkimo - pardavimo sutarčių; taip pat notarinės formos reikalavimo vekseliui ir paskolai; Mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimai dėl mažosios bendrijos likvidavimo; Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų pakeitimai dėl nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamo turto; Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reguliuojančios bendrovės likvidavimą bei užsienio bendrovės metinės finansinės ataskaitos ir metinio pranešimo sudarymą; Banko įstatymo pakeitimai dėl banko įstatų pakeitimo; Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimus dėl finansinės ataskaitos sudarymo naudojant eurą. Su teisės aktų pakeitimais siejasi Juridicon advokatų teikiamos teisinės paslaugos.

2015-02-17 07:45
Esant įtemptai geopolitinei ir ekonominei situacijai dažnas susimąsto ne tik apie pačių mūsų saugumą susiklosčius tam tikroms nepaprastoms, neišvengiamoms aplinkybėms, bet ir apie turimo finansinio turto išsaugojimą. Turto apsauga, teisinės paslaugos, investicijų apsauga, sąskaitos užsienio bankuose.
2014-12-31 14:00

Su Naujaisiais Jus sveikina visas JURIDICON kolektyvas ir linki kuo daugiau tiek finansinės, tiek nefinansinės sveikatos bei sėkmės!

2014-09-02 14:30
Metas uždaryti Rusijoje turimas sąskaitas, pataria advokatai. Jau nuo liepos pabaigos Vakarų Europos bankai netvarko atsiskaitymų su kai kuriais tos šalies bankais, o naujos sankcijos gali dar išplėsti šiuos apribojimus, todėl vertėtų pagalvoti apie bankinių atsiskaitymų galimybę per Rusiją palaikančias šalis. Laimonas Marcinkevičius, advokatų kontoros „Marcinkevičius ir partneriai Juridicon“ advokatas, pabrėžia, kad kai kuriems Rusijos bankams sankcijos jau taikomos, o operacijos su jais blokuojamos. „Rusijos veiksmai Ukrainoje intensyvėja, todėl yra grėsmė, kad sankcijos šiai šaliai plėsis. Gali sutrikti atsiskaitymai ar iš viso nebus įmanoma atsiskaityti per Rusijos bankus“, – teigia p. Marcinkevičius. Plačiau: http://vz.lt/article/2014/9/2/rekomenduoja-rusijoje-uzdaryti-saskaitas#ixzz3CLUiPW2I
2014-08-22 18:15

Informuojame, kad nuo 2014-08-22 Advokatų kontoros JURIDICON pavadinimas yra Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON.

2014-07-02 20:15
2014 m. balandžio 1 d. - 2014 m. birželio 30 d. buvo priimti ar pakeisti šie teisės aktai: 1. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas 2. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas 3. Nekilnojamojo turto registro įstatymas 4. Turizmo įstatymas 5. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas 6. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas 7. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 8. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 9. Akcinių bendrovių įstatymas 10. Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties
2014-06-10 20:45

Darbo kodekso pakeitimų, priimtų šių metų gegužės 15 bei birželio 5 dienomis, apžvalga

Streikas

Pages