CookieConsent

Print

Gidai

2016-02-07 11:00

Nuo šiol tarptautinis mokesčių planavimas yra lengvesnis. Koks pelno mokestis vienoje ar kitoje jurisdikcijoje? Koks apmokestinamasis laikotarpis? Kokie pelno mokesčio ataskaitų reikalavimai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus galite rasti vienu metu palygindami iki trijų jurisdikcijų mokesčių sistemų:

2015-05-20 11:30

Remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 34 straipsniu, duomenų valdytojas, numatantis vykdyti veiklą, kuri patenka į sąvokos „duomenų tvarkymas“ apibrėžimą, turi registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.[1] Be to, tam tikrais atvejais, prieš pradedant duomenų tvarkymo veiksmus, reikalinga kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją dėl išankstinės patikros. Išankstinė duomenų valdytojo patikra reikalinga tuomet, kai tvarkomi asmens duomenys:

2015-02-26 15:15
Prieš priimant sprendimą investuoti, svarbu detaliai išsiaiškinti bendrą informaciją apie mokestinius privalumus ir trūkumus įvairiais verslo įsigijimo atvejais, veiksmingiausius verslo atskyrimo būdus mokesčių tikslais, nuostolių perkėlimo galimybes perleidus verslą, dividendų apmokestinimą bei kitus mokestinius aspektus, todėl šiame straipsnyje trumpai aptarsime keletą minėtų klausimų, aktualių asmenimis investuojantiems Lietuvoje.
2014-11-19 10:45
Tarptautinis turto planavimo gidas privačiam klientui - teisės aktai, teisinės paslaugos susiję su vienos valstybės sienas kertančiais patikėjimo santykiais, fondais ir turto planavimu. Testamentai ir neveiksnumo planavimo dokumentai, užsienio testamento galiojimas, patikėjimo bendrovės, santuokinis turtas, įgaliojimai, fondai, valdymas, fiduciarinės pareigos (patikėtiniai, direktoriai ir pan.), užsienio patikėjimo (patikos) bendrovių pripažinimas, tarptautinis apmokestinimas, dovanojimo mokesčiai, paveldėjimo mokesčiai, nekilnojamojo turto mokesčiai, žemės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis.
2014-10-23 22:30

Čia Jūs rasite metmenis nacionalinės darbo teisės temomis, nacionalinės komercinės teisės temomis įvairiose Europos jurisdikcijose, t.y. teisė, susijusi su Bendrosiomis sąlygomis (Terms & Conditions (B to B), agentinėmis sutartimis, distribucija, frančize, įmonių steigimu. Kova su kyšininkavimu ir Informacijos neatskleidimo sutarties (NDA) šablonas su komentarais iš įvairių jurisdikcijų.

2014-09-04 16:00
Remiantis asmenų migraciją reguliuojančiais teisės aktais, Lietuvos piliečiai, ES piliečiai ir nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai išvykdami ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui iš Lietuvos turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Be to, išvykstantieji VMI turi pateikti ir galutinai iš Lietuvos išvykstančio asmens pajamų mokesčio deklaraciją. Priklausomai nuo konkrečios situacijos gali reikėti atlikti ir kitus formalumus: grąžinti leidimą gyventi, informuoti bankus ar kitas institucijas ir t.t.. Dažnai galvojama, kad visos šios procedūros yra analogiškos ir kad atlikus tik vieną iš jų – kyla visos atitinkamos pasekmės. Dėl to, ne taip retai išvykstantys asmenys vis dar neatlieka visų šių procedūrų, dėl ko vėliau susiduria su įvairiomis problemomis: priskaičiuotomis PSD įmokomis ar kitais mokesčiais, baudomis, delspinigiais, vizų ar leidimų gyventi neišdavimu. Ši situacija nekelia didžiulės nuostabos, nes skirtingas procedūras reglamentuoja skirtingi teisės aktai, jos atliekamos skirtingose institucijose, skirtingais terminais, o pačios institucijos ne retai vadovaujasi ir jose jau susiklosčiusia tokių procedūrų vykdymo praktika. Tai ir lemia, kad dalis išvykstančiųjų šių formalumų atlikimą atideda vėlesniam laikui. Dėl ko vėliau ir kyla įvairių teisnių problemų ar nesusipratimų. Tam reikalingos specializuotos teisinės paslaugos, susijusios su migracija. Mūsų advokatai gali Jums padėti.
2014-04-15 16:15
2014 metų pradžioje advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai Juridicon kaip ir kasmet Tarptautinei advokatų asociacijai (angl. International Bar Association) pateikė apžvalgą apie Lietuvoje galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą. Advokatas ir advokatų kontoros Juridicon vadovaujantis partneris Laimonas Marcinkevičius šiai asociacijai priklauso nuo 2005 metų, o tokio pobūdžio informacija teikiama kasmet nuo 2009 metų. Ši naujausia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinio reguliavimo apžvalga nuo 2014 m. balandžio 8 d. publikuojama oficialioje Tarptautinės advokatų asociacijos Pinigų plovimo prevencijos forumo interneto svetainėje.
2014-01-11 16:45
Tikriausiai nesuklystume teigdami, kad žinia apie mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojui paprastai nėra maloni. Jau vien dėl to, jog mokesčių inspektorių vizitai paprastai reiškia, papildomų žmogiškųjų resursų poreikį inspektorių nurodymams vykdyti ir daliai darbuotojų atitraukimą nuo tiesioginio darbo nelabai aiškiam terminui. Tam, kad būtų sumažintas neigiamas mokestinio patikrinimo poveikis, mokesčių mokėtojui būtina žinoti tiek savo, tiek mokesčių administratoriaus teises ir pareigas mokestinio patikrinimo metu, nes tik teisių bei pareigų žinojimas mokestinį patikrinimą padarys suprantamą, labiau kontroliuojamą, taigi ne tokį bauginantį. Be to, parodydami tikrinančiam mokesčių administratoriaus pareigūnui, kad puikiai žinote jo ir savo teises bei pareigas mokestinio patikrinimo metu, galite tikėtis konkretesnių ir pagrįstesnių mokesčių administratoriaus veiksmų ar reikalavimų.

Pages