Zoho

Print

Gidai

2017-12-22 06:15

Čia pateikiami Juridicon mokesčių advokato, vadovaujančio partnerio, dr. Laimono Marcinkevičiaus parengti atnaujinimai užsienio investicijų apmokestinimo srityje ir įžvalgos apie susijusias tendencijas.

2017-10-05 12:15

Atsakykite į klausimus ir išsiaiškinkite galimybę gauti Advokatų kontoros teisininkų konsultacijų išlaidų kompensavimo iš ES fondų galimybę. Pildyti anketą.

2017-09-25 12:15

Atsakykite į klausimus ir atsinaujinkite savo įmonės darbo tvarkos taisykles bei kitas tvarkas, apsaugokite konfidencialią informaciją ir asmens duomenis. Tolesni klausimai priklauso nuo Jūsų atsakymų pasirinkimų.

2017-07-14 10:00

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui su darbuotojais sudaromos naujos formos darbo sutartys. Jos naudoti neprivaloma, tačiau svarbu, kad darbo sutartis atitiktų jos turiniui keliamus reikalavimus. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad...

2017-07-03 10:00

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui įmonėse privalomos naujos tvarkos. Jos skiriasi priklausomai nuo vidutinio įmonės darbuotojų skaičiaus. Atkreiptinas dėmesys, kad naujai privalomų ir neprivalomų naujų tvarkų įmonėje turėjimas savaime rizikų nepašalina bei vertės nekuria. Visos tvarkos įmonėje turi būti rengiamos dalyvaujant...

2017-05-22 21:15

Uždarosiose akcinėse bendrovėse tarp akcininkų dažnai kyla įvairūs interesų konfliktai, kuriuos lemia siekiamų tikslų nesuderinamumas arba konsensuso dėl naudojamų priemonių tikslams pasiekti nebuvimas bei kitos priežastys. Civilinėje teisėje galiojantis sutarčių laisvės principas...

2017-04-03 07:30

Daug dėmesio sulaukęs ir vėliau atidėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) reikalavimas mokesčių mokėtojams deklaruoti atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (taip pat ir PAYPAL) įsigalioja šiemet. Pripažinus...

2017-01-31 19:45

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamentas priėmė ketvirtąją direktyvą, skirtą kovoti su pinigų plovimo grėsme. Siekiant užtikrinti Direktyvos perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, parengtas...

2016-02-22 11:15
Ši nauja mokesčių mokėtojų pareiga – pranešti VMI apie gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius - nustatyta 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo[2] 18 straipsniu.Šis įstatymas, o kartu ir juo nustatyta mokesčių mokėtojų pareiga pateikti informaciją įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Pareigą pateikti informaciją privaloma įvykdyti iki 2016 m. birželio 30 d. Kol kas tai vienkartinė pareiga, t. y. už įstatymo nurodytą laikotarpį pateikus pranešimą mokesčių administratoriui, už vėlesnius laikotarpius analogiškos informacijos teikti bent jau kol kas nėra reikalaujama. Svarbu tai, kad tikslinant Pranešimą, visais atvejais turi būti pateikiamas visiškai užpildytas naujas Pranešimas. Teikdamas patikslintą Pranešimą iki 2016-06-30 d., mokesčių mokėtojas gali nurodyti papildomus, naujus šaltinius, tačiau tikslindamas Pranešimą po 2016 m. birželio 30 dienos, mokesčių mokėtojas galės tikslinti tik informaciją, susijusią su jau nurodytais šaltiniais. T. y., po 2016 m. birželio 30 d. į patikslintą pranešimą nauji šaltiniai nebegalės būti įrašomi (įrašius, arba pranešimas iš viso nebus priimamas, arba į tuos šaltinius VMI vėliau neatsižvelgs, t. y., juos ignoruos).

Pages