CookieConsent

Print

Gidai

2017-12-22 06:15

Čia pateikiami Juridicon mokesčių advokato, vadovaujančio partnerio, dr. Laimono Marcinkevičiaus parengti atnaujinimai užsienio investicijų apmokestinimo srityje ir įžvalgos apie susijusias tendencijas.

2017-04-03 07:30

Daug dėmesio sulaukęs ir vėliau atidėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) reikalavimas mokesčių mokėtojams deklaruoti atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (taip pat ir PAYPAL) įsigalioja šiemet. Pripažinus...

2017-01-31 19:45

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamentas priėmė ketvirtąją direktyvą, skirtą kovoti su pinigų plovimo grėsme. Siekiant užtikrinti Direktyvos perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, parengtas...

2016-02-22 11:15
Ši nauja mokesčių mokėtojų pareiga – pranešti VMI apie gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius - nustatyta 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo[2] 18 straipsniu.Šis įstatymas, o kartu ir juo nustatyta mokesčių mokėtojų pareiga pateikti informaciją įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Pareigą pateikti informaciją privaloma įvykdyti iki 2016 m. birželio 30 d. Kol kas tai vienkartinė pareiga, t. y. už įstatymo nurodytą laikotarpį pateikus pranešimą mokesčių administratoriui, už vėlesnius laikotarpius analogiškos informacijos teikti bent jau kol kas nėra reikalaujama. Svarbu tai, kad tikslinant Pranešimą, visais atvejais turi būti pateikiamas visiškai užpildytas naujas Pranešimas. Teikdamas patikslintą Pranešimą iki 2016-06-30 d., mokesčių mokėtojas gali nurodyti papildomus, naujus šaltinius, tačiau tikslindamas Pranešimą po 2016 m. birželio 30 dienos, mokesčių mokėtojas galės tikslinti tik informaciją, susijusią su jau nurodytais šaltiniais. T. y., po 2016 m. birželio 30 d. į patikslintą pranešimą nauji šaltiniai nebegalės būti įrašomi (įrašius, arba pranešimas iš viso nebus priimamas, arba į tuos šaltinius VMI vėliau neatsižvelgs, t. y., juos ignoruos).
2016-02-07 11:00

Nuo šiol tarptautinis mokesčių planavimas yra lengvesnis. Koks pelno mokestis vienoje ar kitoje jurisdikcijoje? Koks apmokestinamasis laikotarpis? Kokie pelno mokesčio ataskaitų reikalavimai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus galite rasti vienu metu palygindami iki trijų jurisdikcijų mokesčių sistemų:

2014-11-19 10:45
Tarptautinis turto planavimo gidas privačiam klientui - teisės aktai, teisinės paslaugos susiję su vienos valstybės sienas kertančiais patikėjimo santykiais, fondais ir turto planavimu. Testamentai ir neveiksnumo planavimo dokumentai, užsienio testamento galiojimas, patikėjimo bendrovės, santuokinis turtas, įgaliojimai, fondai, valdymas, fiduciarinės pareigos (patikėtiniai, direktoriai ir pan.), užsienio patikėjimo (patikos) bendrovių pripažinimas, tarptautinis apmokestinimas, dovanojimo mokesčiai, paveldėjimo mokesčiai, nekilnojamojo turto mokesčiai, žemės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis.
2014-01-11 16:45
Tikriausiai nesuklystume teigdami, kad žinia apie mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojui paprastai nėra maloni. Jau vien dėl to, jog mokesčių inspektorių vizitai paprastai reiškia, papildomų žmogiškųjų resursų poreikį inspektorių nurodymams vykdyti ir daliai darbuotojų atitraukimą nuo tiesioginio darbo nelabai aiškiam terminui. Tam, kad būtų sumažintas neigiamas mokestinio patikrinimo poveikis, mokesčių mokėtojui būtina žinoti tiek savo, tiek mokesčių administratoriaus teises ir pareigas mokestinio patikrinimo metu, nes tik teisių bei pareigų žinojimas mokestinį patikrinimą padarys suprantamą, labiau kontroliuojamą, taigi ne tokį bauginantį. Be to, parodydami tikrinančiam mokesčių administratoriaus pareigūnui, kad puikiai žinote jo ir savo teises bei pareigas mokestinio patikrinimo metu, galite tikėtis konkretesnių ir pagrįstesnių mokesčių administratoriaus veiksmų ar reikalavimų.