CookieConsent

Print

RESTRUCTURING AND DEBT RECOVERY

Nenuspėjami rinkų pokyčiai ir ekonominės sąlygos lemia, kad šiandien vis daugiau ir daugiau įmonių patiria finansinius sunkumus, atsirandančius dėl didėjančio konkurencingumo, agresyvėjančios verslo aplinkos ar reguliavimo pokyčių. Tai lemia, kad ne maža dalis įmonių yra įtraukiamos į verslo rungtynių sūkurį, todėl anksčiau ar vėliau susiduria su pradelstais mokėjimais ir įvairiais įsiskolinimais, kurie sukelia nemažai galvos skausmo. Net tais atvejais, kai viskas jau atrodo prarasta, kruopščiai parengtas ir žingsnis po žingsnio įgyvendinimas planas gali padėti išvengti neigiamų padarinių ar bent ženkliai juos sumažinti. Siekdami padėti rasti Jums labiausiai tinkantį sprendimą ir taip išspręsti Jus kankinančias problemas, siūlome savo restruktūrizavimo ir skolų išieškojimo paslaugas.

Mūsų teisininkų patirties, diplomatiškumo bei lankstumo derinys – raktas, kuris padeda įmonėms joms sunkiu metu, rasti tinkamiausią išeitį. Nors laikas visose situacijos yra itin svarbus, tačiau šioje srityje mūsų klientai vertina gaunamų paslaugų kokybę bei verslo logika paremtus sprendimus, o ne pasiūlytų alternatyvų skaičių ar neapgalvotą skubėjimą. Padedame spręsti visas problemas, susijusias su pradelstais mokėjimais, todėl esame susidūrę su ne vienu atvejų, kai įmonės atsidūrusios ties žlugimo riba, pasinaudojusios mūsų paslaugomis, sugebėjo atsitiesti ir tapti savo srities lyderėmis.

Juridicon advokatų kontoros specialistai teikia platų spektrą konsultacijų bei mokestines ir finansines paslaugas teik skolininkams, tiek kreditoriams, teik bet kuriems kitiems asmenims, turintiems suinteresuotumą finansiniais įmonės nesklandumais. Suprantame tokių kritinių situacijų svarbą, todėl padedame sukurti tvarką, kuri subalansuotų įmonės veiklą bei sugebėtų numalšinti artėjančią audrą. Mūsų tikslas – parengti strategiją, kuria pasinaudodami galėsite apsaugoti savo įmonę, o kartu patenkinsite kreditorių ir skolininkų interesus.

Unpredictable market changes and economic conditions contribute to the fact that more and more companies experience financial difficulties occurring due to increasing competitiveness, more aggressive business environment or regulatory changes. For this reason, many companies are involved in a whirl of business competitions, therefore sooner or later they encounter delayed payments or various debts which can cause them a headache. Even in the cases where everything seems to have been lost, a thoroughly prepared plan which has to be implemented step by step may help you avoid adverse effects or at least to mitigate them significantly. We aim at finding the best solution for you and tackle challenges you face and we offer our services in the field of restructuring and debt recovery.

The combination of our lawyers' experience, diplomacy and flexibility is the key which helps the companies find the best way-out during the most difficult times. Though time is of an extreme importance in all situations, our clients, however, prefer the quality of received services and solutions based on business logics to a number of suggested alternatives or thoughtless rush. We help resolve all problems related to delayed payments. We have encountered many cases, where companies were on the verge of bankruptcy until they used our services which helped them to tackle all challenges and become leaders in the area of their specialisation.

Juridicon's specialists provide a wide range of consultations as well as tax and financial services to both debtors and creditors and to any other entities interested in financial turmoil of the company. We understand the significance of such critical situations, therefore we help create a procedure which would balance the company's performance and would quell the upcoming storm. Our goal is to prepare the strategy which you can use in order to protect your company and satisfy the needs of creditors and debtors.

We offer the following services to our clients:

 • Representation in negotiations with creditors, debtors, suppliers, shareholders and other parties concerned
 • Evaluation of debt obligations
 • Drafting, evaluation and implementation of a plan on capital and liquidity increase measures
 • Management of financial, tax and legal problems
 • Debt recovery services
 • Debt management and administration services
 • Debt restructuring services
 • Due diligence and audits
 • Preparation of examination reports
 • Drafting, evaluation and implementation of plans on restructuring
 • Receivership services
Contact 
Senior Lawyer, Company Law Expert
Telephone 
+370 5 2691101
Fax 
+370 5 2691010
Email 
a.marcinkevicius@juridicon.lt