CookieConsent

Print

Legal Compliance Professional

Your Goal

In a constantly tightening regulatory environment, you are looking to work effectively. Compliance with legislation and internal regulations — whether it is by the company, a group of companies or a branch operating exclusively in Lithuania — must be ensured. Depending on your business, the company’s activities must be monitored and a conflict-free environment as well as the application of measures to prevent tax avoidance or money laundering must be guaranteed. You are not seeking Continuous legal support, but need a compliance professional you can rely on.

Our Tactics

We have massive knowledge and experience in legal counsel on compliance, avoidance of conflict of interest as well as tax avoidance and money laundering prevention issues. We regularly produce legislation reviews on money laundering prevention and requirements applicable to attorneys-at-law, their assistants and other legal professionals for the Anti-Money Laundering Forum of the International Bar Association.

We are active partners of the Lithuanian Association of Taxpayers and participate in their initiatives.

Our compliance advice ensures that the decisions of a client company or companies within a group operating in Lithuania comply with the law, internal regulations and the highest standards of business ethics. Within the scope entrusted to us, we monitor a client’s compliance with a regulatory regime as well as interest protection and other areas. We also draw up and provide lists of compliance risks and put forward proposals to manage these risks.

We advise our client representatives on legal compliance issues, provide methodological and practical assistance, participate in the impact assessment of any changes in the legal frameworks on your company’s activities and also contribute to the drawing up and implementation of plans and compliance reporting. We represent our clients in any regulatory proceedings.

We currently provide the following services in our areas of expertise:

 • compliance assurance consulting
 • assistance, document development and representation in cases of compliance violations
 • evaluation of client obligations in accordance with existing legislation
 • identification and assessment of risks related to compliance violations
 • drafting of communications, requests and queries and submission of explanations on behalf of our clients to state and private institutions, enterprises and organisations
 • provision of other compliance-related services
 • representation at the State Data Protection Inspectorate, the State Tax Inspectorate, the Financial Crime Investigation Service and other institutions

In cooperation with our partners overseas, we will ensure your company’s (or structure of companies) compliance in that jurisdiction.

Your Outcome

Your legal certainty and corporate compliance are ensured and all litigation and related costs as well as any effect the company’s reputation are avoided.

Your corporate interests are protected. The continuity of your business is ensured. 

Jūsų tikslas

Nuolat griežtėjančioje reguliacinėje aplinkoje siekiate veikti efektyviai. Būtina užtikrinti įmonės, įmonių grupės ar vien Lietuvoje veikiančio padalinio teisės aktų, vidaus taisyklių laikymąsi. Priklausomai nuo Jūsų verslo, būtina stebėti įmonės veiklą, užtikrinti interesų konfliktų nebuvimą, mokesčių anti-vengiminių ar pinigų plovimo prevencijos nuostatų laikymąsi. 

Mūsų taktika

Turime daug žinių ir patirties konsultuodami klientus atitikties, rizikų valdymo, interesų konfliktų vengimo, mokesčių anti-vengiminių ar pinigų plovimo prevencijos klausimais. Periodiškai rengiame teisės aktų apžvalgas Tarptautinės advokatų asociacijos Pinigų plovimo prevencijos forumui apie pinigų plovimo prevenciją bei apie pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, taikomus advokatams, jų padėjėjams, bei kitiems teisininkams profesionalams. 

Aktyviai dalyvaujame Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijos veikloje, bendradarbiaujame su Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacija.

Atitikties specialisto teisininko sprendimo klientui užtikriname, kad jo įmonė ir/ar kitos grupės įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje, laikytųsi teisės aktų, vidaus taisyklių ir aukščiausių verslo etikos standartų. Pagal suderintas apimtis kuruojame kliento specifines reguliacines, klientų interesų apsaugos ir kitas sritis. Parengiame ir pateikiame atitikties rizikų sąrašus, rizikų valdymo priemonių pasiūlymus.

Konsultuojame kliento atstovus teisinės atitikties klausimais, teikiame metodinę ir praktinę pagalbą, dalyvaujame vertinant poveikį, kurį Jūsų įmonės veiklai gali daryti teisinės aplinkos pokyčiai, vertiname atitikties riziką, dalyvaujame sudarant planus ir juos įgyvendinant, taip pat rengiant atitikties ataskaitas. Atstovaujame klientui priežiūriniuose procesuose. 

Šiuo metu teikiame šias paslaugas ir turime patirties:

 • Konsultacijos atitikties užtikrinimo klausimais
 • Pagalba, dokumentų rengimas ir atstovimas atitikties pažeidimų atvejais
 • Klientų įsipareigojimų įvertinimas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
 • Rizikų, susijusių su atitikties pažeidimais, nustatymas ir įvertinimas
 • Pranešimų, paklausimų, užklausimų rengimas, paaiškinimų teikimas klientų vardu valstybės ir privačioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms
 • Kitų paslaugų, susijusių su atitiktimi teikimas
 • Atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje ir kitose institucijose.

Pasitelkdami savo partnerius užsienyje, užtikrinsime ir Jūsų įmonės ar visos įmonių struktūros atitiktį užsienyje.

Jūsų rezultatas

Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis, išvengta bylinėjimosi ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai. Įmonės veiklos, verslo tęstinumo užtikrinimas.

Contact 
Attorney at Law, Tax Lawyer, Legal Project Manager
Telephone 
+370 5 2691101
Fax 
+370 5 2691010
Mobile 
+370 612 11222
Email 
laimonas.marcinkevicius@juridicon.lt